Veaps woedend over deal Staat en Israëlische LR Group
07 Oct, 14:59
foto


"Het zou de vicepresident sieren als hij als voorzitter van de Raad van Ministers zijn invloed zou aanwenden om de financiële middelen van het volk van Suriname aan te wenden voor de stimulering van de eigen producten en het verhogen van de lokale productie." De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) is absoluut 'not amused' over de overeenkomst die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft gesloten met het Israëlische LR Group.

De vereniging zegt dat de vicepresident onlangs op "snoepreisje" is geweest naar Israël op uitnodiging van de LR Group om informatie te vergaren inzake het opzetten van de Agro Industrial Park. Zij vraagt zich af of hier geen sprake is van de omgekeerde volgorde en of oriëntatie niet eerst moest geschieden voor de ondertekening van het contract. "De Veaps keurt de houding van de overheid af dat ze ruim 1 jaar de overeenkomst geheim heeft gehouden en dat zij vooraf niet in discussie is gegaan met de diverse lokale vertegenwoordigers van de agrarische sector."

De overeenkomst met LR Group houdt in dat Suriname een staatsgarantie moet geven als dekking voor de lening van ongeveer € 67 miljoen voor het ontwikkelen van een Agro Industrial Park (AIP). Voor dat geld wordt een Melkveehouderijbedrijf opgezet met 500 melkkoeien die gemiddeld per koe 24 liters melk zullen produceren met een jaarlijkse productie van 4,2 miljoen liters. Verder ook een zuivel verwerkingsbedrijf voor de productie van diverse zuivelproducten.  Een pluimveebedrijf met een eierproductie van 5 miljoen eieren per jaar en 2.000 ton kippenvlees per jaar. Verder zal er een slachthuis en een verpakkingslijn worden opgezet. Een agrarische productie boerderij waarbij er op 550 hectaren mais, gras en soya zal worden geproduceerd voor de veehouderij en 6 hectare aan kassenteelt met de productie van 3 hectare tomaten, 2 hectare komkommer en 1 hectare peper. Verder zal er een packinghouse worden opgezet met koude opslagfaciliteiten. Het opzetten van diverse trainingscentra voor het personeel van de AIP, somt de Veaps op.

Waar de vereniging over valt is dat in het document is opgenomen dat de LR Group de eindproducten zal afzetten op de binnenlandse markt en het overschot zal exporteren naar de Caricom. De VEAPS is faliekant tegen deze operatie en vreest dat de eigen Surinaamse boeren en agrarische ondernemers hierdoor  worden vernietigd. Wat betreft de exportmarkt is er totale onduidelijkheid. Welke Caricom landen zullen de producten afnemen? Hoe zullen de exportlijnen lopen? En wat zijn de hoeveelheden? Laat LR Group de leveringscontracten met de buitenlandse afnemers publiekelijk maken?

Voor het opzetten van de entiteiten moet Suriname de faciliteiten beschikbaar stellen. Voor de veehouderij moet er een areaal te Lelydorp beschikbaar worden gesteld en voor de agrarische productie zal het LVV areaal te Dirkshoop in Saramacca beschikbaar worden gesteld. Alle bijkomende kosten met betrekking tot infrastructuur (elektra, water, wegen, gebouwen) moeten door de staat Suriname worden opgezet.

Verder heeft LR Group contractueel afgedwongen dat haar importen invoerrechtenvrij zijn, terwijl Surinaamse producenten deze faciliteiten in beperkte vorm hebben. Indien we deze componenten in beschouwing nemen dan is de inbreng van Suriname ver boven de € 80 miljoen. De VEAPS vraagt zich af: wat is eigenlijk de inbreng van de LR Group? Zit Suriname zich niet te verkopen aan de LR Group?

De volledige verklaring van de Veaps kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif VEAPS_verwerpt_overeenkomst_LVV_met_LR_group.pdf