Breeveld ontstemd over kwestie corruptie-onderzoek
21 Mar, 06:47
foto
Assembleelid Carl Breeveld (DOE)


De stukken die procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft gekregen van de regering voor onderzoek naar corruptie, blijken niet volledig te zijn. Dit blijkt uit het antwoord dat de pg heeft gegeven aan Assembleelid Carl Breeveld (DOE) op zijn brief. Breeveld om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat uit het antwoord van het hoofd van het Openbaar Ministerie blijkt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hij veroordeelt het gedrag van de regering.

President Desi Bouterse heeft in De Nationale Assemblee verklaard dat alle stukken van mogelijke corruptieschandalen bij de pg zijn ingediend. De misleiding zit hem hierin dat uit het antwoord duidelijk blijkt dat de stukken niet volledig zijn. De respectieve instanties en ministers zijn aangeschreven om ontbrekende stukken alsnog in te dienen. "Schande dat een regering die bij monde van de president een kruistocht zou voeren tegen corruptie, nalaat om volledige stukken in te dienen. Dit is misleiding van het volk, of 'doen alsof', want uit niets blijkt dat de intentie aanwezig is deze kwesties aan te pakken."

Breeveld vindt dat de minister van Financiën zich moet schamen, want in het parlement is vaker aan hem gevraagd naar informatie over de financiële schandalen bij de Naschoolse Opvang, Carifesta en aankoop ambassade Parijs, zonder enig tastbaar resultaat.

"Minister van Dijk-Silos zei, toen ze hiermee in DNA werd geconfronteerd, dat zij bereid was de stukken voor onderzoek naar het Openbaar Ministerie te sturen, maar dat de minister van Financiën, de heer Hoefdraad deze niet overdraagt. Ik maakte toen nog de opmerking, 'waar blijft de uitvoering dat de regering één en ondeelbaar is?' En nu wordt door het antwoord van de pg, dat het Surinaamse volk in de maling wordt genomen door m.i, bewust onvolledige stukken in te dienen. Het lijkt wel zoals het bij sommige loketten gebeurd: 'uw stukken zijn niet volledig, wilt u dit of dat nog halen?' Vervolgens kom je terug en moet er opnieuw iets anders worden gehaald. En zo gaat kostbare tijd en energie verloren," stelt de volksvertegenwoordiger.

"Denigrerend is dat de pg, nu noodgedwongen door onbehoorlijk bestuur en slecht beheer van de regering, precies hetzelfde moet doen. Waar blijft de integriteit. Waar blijft de attitude die past bij de ferme taal van de president in 2010 om een kruistocht te voeren en verkwanseling van Staatsmiddelen tegen te gaan? Het is de regering echt niet menens wanneer de daadwerkelijke uitvoering van de Anti-corruptiewet uitblijft, de anti-corruptie commissie niet wordt samengesteld en benoemd, de Staatsbesluiten die horen bij de anti-corruptiewet uitblijven en nu het Openbaar Ministerie achter bestuurders moet aanzitten vanwege wanprestatie."

"Ik protesteer krachtig tegen dit onverantwoord gedrag. Wat een voorbeeld! Dit gedrag wijst elke rechtgeaarde Surinamer af! De regering en de volgende instanties doen er goed aan met de meeste spoed de ontbrekende stukken bij het Openbaar Ministerie in te dienen," voert Breeveld aan.

Het gaat om Telesur, die onvolledige documentatie indiende, evenals eerder genoemde stukken van de Naschoolse Opvang, Carifesta, aankoop ambassadepand in Parijs en de Scheepvaart Maatschappij Suriname. Het gerechtelijke onderzoek in de strafzaak contra werknemers en een leverancier van de EBS, is nog niet afgerond. Het onderzoek bij Stichting Bosbeheer is in het stadium waarin personen als verdachten of getuigen verhoord zullen worden. Het onderzoek naar malversaties bij de Belastingdienst heeft erin geresulteerd dat belastingplichtigen met de belastingdienst overeenkwamen om alsnog de belastingschulden te voldoen.
Bij CLAD-rapporten die wel ontvangen zijn is slechts sprake van een beoordeling van toepassing van comptabele regels. Helaas ontbreken de forensische onderzoeksgegevens, stelt Breeveld vast.