Sewcharan en collega's dienen kort geding in tegen Monorath
20 Mar, 07:36
foto


Deken Harish Monorath van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) heeft het druk met rechtszaken. Twee advocaten hebben de SOvA voor het gerecht gedaagd voor stemrecht om een Raad van Bestuur te kunnen kiezen. Zij zijn langer dan drie maanden achter met contributie. Gisteren is die zaak in behandeling genomen. Vandaag moet Monorath weer naar de rechtbank. Een groep advocaten onder leiding van Gerold Sewcharan vindt dat Monorath niet voor de derde keer deken kan worden. Dit is in strijd met de Advocatenwet.


De advocaten Gerold Sewcharan, Eva Esajas, Cheryl Djajadi, Ruby Wittenberg en Ronald Kensmil hebben de SOvA en Monorath gedaagd. Monorath is op 21 december 2013 voor het eerst gekozen als deken. Hij heeft een jaar in deze functie gediend. Er is een verkiezing voor een deken gehouden omdat de vorige 65 jaar werd en rechtswege deze functie niet kon uitoefenen. Op 13 december 2014 is er een verkiezing van de Raad van Bestuur gehouden. Monorath is toen opnieuw gekozen bij enkele kandidaatstelling.

De eisers stellen dat een deken eenmaal onmiddellijk herkiesbaar is. "Zou Monorath zich voor de derde keer achtereenvolgend verkiesbaar kunnen stellen voor de functie van deken, is zulks ook in strijd met de strekking van de Advocatenwet," wordt aangevoerd. Als Monorath gekozen zou worden, zou hij negen jaar achter elkaar deken zijn van de SOvA. Aan de rechter wordt gevraagd om het besluit van de verkiezingscommissie die alle kandidaten goedgekeurd heeft, op te schorten. Het kort geding is aanhangig gemaakt opdat Monorath en de SOvA verboden worden de kandidaatstelling te handhaven op zaterdag 23 maart, de dag waarop de verkiezing zal plaatsvinden. Ook wordt gevraagd dat alle leden van de SOvA deel mogen nemen aan de verkiezing, ongeacht de contributieachterstand.

Thursday 27 June
Wednesday 26 June
Tuesday 25 June