Karg: Bezorgdheid sector groter dan minister denkt
16 Jan, 06:38
foto
Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie.


Het tweede ultimatum door de visserijsector gesteld aan minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij is dinsdag verstreken, zonder een reactie. "Onder geen beding mag het gebeuren dat in onze wateren gevist wordt met de megaschepen als de zes Chinese fabrieksboten. Hun motorvermogen en de grote netten die ze trekken, fungeren als niet discriminerende 'stofzuigers' die blijvende schade zullen veroorzaken aan ons visbestand en waarvan de bevolkingsvisserij als eerste slachtoffer zal worden. Dit zegt Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie, in gesprek met Starnieuws.

Samen met de Federatie van Surinaamse Agrariërs, het Visserscollectief, Suriname National Fisherfolk Organisation en Suriname Industrial Fisheries Cooperative wordt de strijd aangebonden tegen de komst van de Chinese hektrawlers in de Surinaamse wateren. De organisaties willen voorkomen dat de minister vergunning geeft aan National Fisheries NV.

Beleid is dynamisch
Minister Soerdjan heeft aan Radio 10 gezegd dat hij niet begrijpt waarom hem een ultimatum wordt gesteld als op basis van gelijkwaardige partners met elkaar wordt gewerkt. Hij deelt mee dat inhoudelijk in de loop van de komende week gereageerd wordt op de brief van de organisaties. Hij zegt de bezorgdheid over de megatrawlers te begrijpen als ze vóór de kust zonder meer beginnen te vissen.

De minister voert aan dat als in de zone er mogelijkheden zijn om een andere type visserij te introduceren, 'waarbij de bestaande niet in gedrang komen, de vispopulatie niet in gedrang komt, de visgronden niet worden vernietigd, de visserijsector duurzaam blijft', waarom er geen vergunning kan worden gegeven. Hij voert aan dat het beleid niet statisch is, maar dynamisch. "Wij willen beleid ontwikkelen om alle hulpbronnen die wij hebben, duurzaam te gebruiken. Dat is ook het geval bij de visserijsector. Als er mogelijkheden zijn om andere type visserij te introduceren, en dan heb ik het niet over de zes trawlers per se, dan moeten wij dat bekijken. Maar dat gaan wij ook in samenspraak met de sector doen," stelt Soerdjan.

Bezorgdheid onderschat
Karg zegt dat de minister in de eerste brief die door de jurist was geschreven, waarbij hij een week de tijd had om te reageren, ook had kunnen aangeven in een regeltje: "Uw schrijven is in goede orde ontvangen en wij verwachten u binnen 28 dagen inhoudelijk te kunnen beantwoorden." De organisaties hopen alsnog een reactie te krijgen van de bewindsman. "Wij zien, zoals eerder gesteld, deze minister nog steeds als partner van de sector en hij heeft ons geen enkele reden gegeven om het vertrouwen in hem te verliezen. Misschien had hij niet gedacht dat die bezorgdheid ZO GROOT is, anders had hij zeker eerder geprobeerd ons gerust te stellen. Natuurlijk staat de sector ook achter optimale verantwoorde benutting van onze natuurlijke hulpbronnen," reageert Karg.

Er zijn volgens Karg al diverse mogelijkheden bekeken en zelfs uitgetest, "dus op dat stuk hoeven wij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op het onderdirectoraat VIS moeten de resultaten van deze testen te vinden zijn. Uitgangspunt is, na het zes maanden durend experiment van Parfind NV, toen met drie Koreaanse Fabrieksschepen (dus niets is nieuw). De ondernemers kwamen uit de sector zelf. Zij hebben uit schrik van de vangstresultaten en de blijvende schade die deze vangstmethode kon aanrichten dit experiment stopgezet. De hele sector had zich geschaard achter het uitgangspunt dat "alle vis in onze wateren gevangen ook hier moet worden aangeland en verwerkt. Dit ter creatie van arbeidsplaatsen en controle op de vangsten. Waarvoor er nog geen verwerking is, wordt er voorlopig ook niet op gevist, tot dat die verwerkingsmogelijkheid er is". Dit geldt volgens Karg in het bijzonder voor de kleine Pelagische visserij, waaronder mid-water trawling ook valt.