Carl Breeveld: Levensbedreigende situaties
11 Dec, 11:45
foto
De elektrische mast is vanmorgen op deze auto terechtgekomen aan de Jagernath Lachmonstraat. (Foto: Facebook)


Open brief aan de Regering van Suriname

In het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 geeft de regering aan te streven naar duurzame ontwikkeling waarbij gestelde doelen zullen bijdragen aan de beoogde nationale ontwikkeling, efficiëntie, productie, sociale zekerheid, veiligheid en een gezond en leefbaar milieu. Ik moest met name aan de drie laatstgenoemde begrippen denken toen de samenleving, en specifiek één van onze burgers vanmorgen geconfronteerd werd met een elektrische paal, die dwars over de Jagernath Lachmonstraat op zijn auto neerstortte.

Een levensgevaarlijk ongeluk dat in schril contrast staat met de eerder aangehaalde mooie formulering van de regering in het OP. De gemeenschap is hierover zeer bezorgd. Kan de regering antwoord geven op de volgende vragen en de gemeenschap informeren over de kwestie.
1. Welke civiel technische consultant heeft, wellicht namens EBS, deze palen geplaatst?
2. Het lijkt mij dat deze palen zonder een degelijke fundering geplaatst zijn. Hoe zijn de palen gegrondvest?
3. Kunnen er spoedmaatregelen getroffen worden bij deze en andere hoofdverkeersaders om erger te voorkomen? Of moet NCCR preventief in beweging komen en burgers op te roepen bepaalde risico straten te mijden?
4. Is de regering het met mij eens, dat het ongeluk dat zich vanmorgen voltrokken heeft, niet slechts een gevaar vormt voor weggebruikers maar ook voetgangers, woningen en bewoners in de omgeving?

Gisteren herdacht de wereldgemeenschap 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De afkondiging in 1948 was een mijlpaal in de geschiedenis. Ik zie deze verklaring als een belangrijk gegeven en stimuleer allen om zich hieraan te houden. Tegelijk maak ik van de gelegenheid gebruik om de regering te wijzen op haar verantwoordelijkheid in het kader van een veilige samenleving, wat ook deel uitmaakt van deze verklaring, en waar het hier besproken voorval haaks op staat.

Paramaribo, 11 december 2018

Carl Breeveld
Lid van De Nationale Assemblee