Klimaatsconferentie belangrijk voor toegang financiën
03 Dec, 12:40
foto


Van 11 tot en met 15 februari 2019 wordt een top klimaatconferentie in Suriname gehouden. "Ons land wil een discussie hebben over de toegang tot financiële mogelijkheden om de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling verder op gang te brengen, zegt Winston Lackin, ambassadeur Milieuaangelegenheden voor Suriname, aan het Nationaal Informatie Instituut.

Suriname vervult samen met nog tien andere landen een belangrijke rol als het gaat om een hoog percentage bosbedekking dat de negatieve gevolgen van de verwarming van de aarde, minimaliseert. Suriname als een van de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD)-landen beschikt over unieke milieucondities, maar wordt tegelijkertijd buiten zijn schuld om ook bedreigd door de zeespiegelstijging, stelt Lackin. "Ons land wordt geconfronteerd met negatieve gevolgen, waarvan wij de oorzaak niet zijn en die het land veel geld kosten. Toegang tot financiën is erg moeilijk".

Tijdens de conferentie moet er gediscussieerd worden over hoe de toegang tot middelen vergemakkelijkt kan worden. Op diverse fora is deze kwestie reeds besproken met diverse internationale organisaties. Suriname heeft een bosbedekking van 93%. Lackin bestempelt de conferentie als zeer belangrijk aangezien de toegang tot de financiële middelen versoepeld moet worden. Dit zal overwegend de focus zijn tijdens de conferentie. Dit geldt eveneens voor de overige 10 HFLD landen: Guyana, Frans Guyana, Colombia, Peru, Butan, Belize, Panama, Zambia, Gabon en de Democratische Republiek Congo. Voor de conferentie in februari van het volgend jaar zullen alle relevante lokale en internationale actoren uitgenodigd worden.

Momenteel is in Polen de COP24 meeting gaande die duurt tot en met 14 december. Cedric Nelom, waarnemend directeur van het Nationaal Instituut Milieu Ontwikkeling Suriname (NIMOS), zegt aan NII dat ook Suriname deze belangrijke bijeenkomst bijwoont. Nagegaan wordt hoe het Parijs-akkoord verder uitgevoerd kan worden. Er zijn volgens Nelom landen die dit akkoord aangenomen en geratificeerd hebben. Wat Suriname zal doen op de conferentie is, zijn belangen in samenspraak met andere partners beschermen.

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July