Salaris leden regering gaat flink omhoog
19 Aug, 00:00
foto


Met de verhoging van de salarissen van de ambtenaren, zullen ook die van de leden van de regering en De Nationale Assemblee de lucht in gaan. Deze salarissen van de regering zijn gekoppeld aan die van de departementsdirecteur. Het brutosalaris van een minister gaat van SRD 18.088 + SRD 500 koopkrachtversterking naar circa SRD 25.000. De president zal alleen aan salaris bruto SRD 50.000 op zijn loonslip zien, in plaats van SRD 36.176. Het loon van de vicepresident gaat van bruto SRD 31.000 naar SRD 43.750 per maand. Boven het basissalaris komt nog de representatietoelage. Een deel van de inkomsten vloeit terug naar de Staat via belastingen en AOV.
Een minister ontvangt op basis van de wet 2x het salaris van een departementsdirecteur. Het salaris van de president is 2x dat van een minister en van de vicepresident 1,75 maal.

Ministers hebben recht op een representatietoelage van 25% van hun loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen. Het bruto salaris van een minister wordt samen met de representatietoelage SRD 25.000 + SRD 6.250 = SRD 31.250.

De president en vicepresident hebben een representatie van 30% van het brutosalaris.Het brutoloon van de president wordt met de op handen zijnde verhoging SRD 50.000 + SRD 15.000 = SRD 65.000. Dat van de vicepresident wordt SRD 43.750 + SRD 13.125 = SRD 56.875.

De salarisverhoging gaat per 1 september in en werkt terug tot januari 2017.