Sapoen: Integratie IOL/universiteit nu parkeren
11 Jul, 02:08
foto
Assembleelid Raymond Sapoen


"Als ik een ding geleerd heb als ex-minister van Onderwijs, is het wel dat hervormingen in het onderwijsproces zoveel mogelijk gefaseerd en beheersbaar moeten worden geïmplementeerd. Het vormingsproces is nu eenmaal een continue proces van overleg dat je niet kunt vergelijken met het bouwen van een brug of aanleggen van een weg." Dit zegt Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie). Hij vindt dat de integratie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en de universiteit voor het komende schooljaar niet wordt doorgevoerd.

"Heel lastig is de wijze waarop het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de integratie van het IOL binnen de universiteit dit collegejaar wil introduceren zonder dat een realistische roadmap is ontwikkeld die bovendien het draagvlag geniet van alle actoren. Dit verdient beslist geen schoonheidsprijs," stelt Sapoen. Het is bekend dat dit besluit de uitkomst is van een onderzoeksrapport waarvan ook niet bekend is in hoeverre de uitkomsten en aanbevelingen worden gedeeld door de universiteits- en IOL-gemeenschap.

Het staat buiten kijf dat de totale kolom binnen het hoger onderwijs, niet alleen het IOL, een grondige reorganisatie en hervorming behoeft, merkt de volksvertegenwoordiger op. "Het is echter duidelijk geworden dat zowel de universiteit als het IOL nog niet ready zijn voor deze abrupte overgang. Ik stel voor dat het ministerie de implementatie van dit traject binnen het IOL voor het collegejaar 2018/19 parkeert en onmiddellijk een breed gedragen transformatiecommissie instelt die het integratieproces verantwoord kan begeleiden. Verder talmen schept alleen maar meer onzekerheid bij de studenten- en docentenpopulatie van beide instituten," voert Sapoen aan.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April