Moestadja wil vertrouwen inboezemen in coöperaties
20 May, 14:35
foto
Minister Soewarto Moestadja met de leden an de Raad voor Coöperatiewezen. (Foto: NII)


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid wil opnieuw vertrouwen inboezemen in het coöperatiewezen. Hij heeft de Raad voor Coöperatiewezen (RACO) opnieuw bemenst voor de periode van drie jaren. Samenwerking in de vorm van coöperaties is volgens de minister een beproefde methode in de wereld om verbetering te brengen aan de sociaaleconomische positie van kleine zelfstandigen en leefgemeenschappen. De bewindsman is ervan bewust dat de beroepsbevolking geen directe enthousiasme toont voor deze samenwerkingsvorm, gezien de slechte ervaringen met bepaalde besturen van coöperaties in de afgelopen decennia.

De bewindsman riep de nieuwe leden van de raad op om bij de doelgroepen opnieuw vertrouwen in te boezemen, met de bedoeling dat deze samenwerkingsvorm gerede ingang bij hen kan vinden. Volgens de minister zijn er ook goede particuliere initiatieven waaruit blijkt dat de coöperatie als samenwerkingsvorm succesvol wordt toegepast. Hij noemt als voorbeeld: de bewoners van Redi Doti met hun ananas project en de agro-coöperatie Wi Uma Fu Sranan te Klaaskreek en Kapasi Kele, waar cassave verwerkt wordt tot Kokori pap. Moestadja spreekt de hoop uit dat deze initiatieven een 'boostereffect' zullen hebben op andere coöperaties in het land. De RACO krijgt de instructie van de minister om zich landelijk te richten op het stimuleren, ondersteunen, begeleiden, controleren en monitoren van coöperaties. Ook het binnenland dient de RACO, volgens de bewindsman, te bestrijken, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De RACO is ingesteld als adviesorgaan en werkarm van de minister van Arbeid, belast met het promoten en begeleiden van coöperaties, met als insteek bevordering van productieve werkgelegenheid. De raad zal volgens de voorzitter, Rowan Noredjo, zich ook focussen op het organiseren van kleine zelfstandigen en werkzoekenden in productiecoöperaties, met name in de sectoren: landbouw, veeteelt, visserij, pluimvee, bosbouw en toerisme. In de raad, die bestaat uit verschillende deskundigen op het gebied van coöperaties, zitten verder: Dallas Bauer (Arbeid), Shamkisoor Bhoelai (Landbouw Coöperatie Kwatta), Roy Haverkamp (FAL), Claudette Etnel (Arbeid), Mirjam Casino (NH), Ritesh Panchoe (LVV ), Guijlenne Arietja (HI&T), en Ivonne Cheuk A Lam (Arbeid).