Trump dreigt met genocide
20 Sep 2017, 04:42
foto


Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd de etno-populistische kandidaat Donald Trump, door Sandew Hira getypeerd als 'meest gematigde kandidaat'. President Trump dreigde inmiddels niet alleen het dictatoriale Venezuela militair aan te vallen, hij dreigde in zijn speech tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Noord Korea - tot verbijstering van veel aanwezigen - met 'totale vernietiging'.

Niet een gerichte militaire aanval op nucleaire installaties, niet de omverwerping van het totalitaire regime, nee, de 'totale vernietiging' van een heel land van 25,1 miljoen mensen. Genocide werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven als 'de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.'[1]

De inhoud van de dreiging van Trump lijkt mij te voldoen aan die definitie. De kortzichtige Sandew Hira zag in het nationalisme van Trump de bron van zijn 'gematigd' zijn, Trump zou in zijn isolationisme minder internationale ambities hebben. De president van ons buurland, Emanuel Macron, gaf in zijn interview met Christiane Amanpour van CNN, blijk van meer historisch besef. Hij toonde zich fel voorstander van het multilateralisme in internationale verhoudingen: 'Omdat ik de uitkomst van het nationalisme weet: oorlog! Nationalisme plaatst ons tegenover elkaar.'

Theo Para