Economische blokvorming ACP noodzaak
22 Nov 2012, 19:00
foto
Vicepresident van de politieke commissie van de ACP, Thandeko Zinti Mnkandhia.


De vicevoorzitter van de politieke commissie binnen de ACP, pleit voor een economische blokvorming van de Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen. Dat moet nu en vooral na 2020, wanneer het Cotonou-akkoord van samenwerking tussen de ACP-, en EU-landen afloopt. Op de 30ste sessie-conferentie van de ACP-landen is vooral de afhankelijke positie van deze landen ten opzichte van Europa en de positie van deze voormalige koloniën in de toekomst, belangrijk.

“Laten we eerlijk zijn; het gaat hier om het veiligstellen van belangen en ik vind dat wij van de ACP het verplicht zijn tegenover onze gemeenschappen, om het beste uit deze samenwerking met Europa te halen. Wanneer wij over enkele dagen hier met onze Europese partners vergaderen, zullen zij net als ik nu doe, hun belang vooropstellen”, zegt vicepresident Thandeko Zinti Mnkandhia aan Starnieuws.

Gelijkwaardig partnerschap
Mnkandhia zegt dat niet uit het oog verloren moet worden dat het hier gaat om economisch partnerschap, dat volgens hem gelijkwaardig moet zijn. Om dat te kunnen afdwingen zal een economische blokvorming binnen de ACP een beter uitgangspunt zijn. “We zullen binnen de ACP een sterkere bilaterale samenwerking moeten hebben, daarmee onze economieën opkrikken en vooral af moeten stappen van wat ik noem een zekere afhankelijkheid aan Europa. We hebben gelijkgerichte economieën en samen veel natuurlijke hulpbronnen die we zelf kunnen exploiteren en omzetten tot lucratieve eindproducten.”

Mnkandhia pleit niet voor het opbouwen van een afstand tussen de beide blokken van landen. Hij vindt echter dat in ACP-verband gekeken moet worden naar het eigen belang en vooral naar de wereldpositie die Europa nu inneemt. “We moeten niet bang zijn te erkennen dat Europa hoe dan ook te maken heeft met een recessie. Ze worstelen daar met hun eigen problemen. Een ander punt is dat we als ACP veel groter zijn; misschien minder georganiseerd en ontwikkeld, maar daaraan valt te werken.”

Naast de grote voordelen van een ACP-blok zijn goed bestuur, democratie, transparantie en bestrijden van corruptie, zaken waaraan binnen de ACP hard gewerkt moet worden. “Democratie is een wereldkwestie, niet langer een zaak die vanuit Europa gedicteerd moet worden. Er zijn binnen de ACP grotere en sterkere democratieën te vinden dan binnen Europa. Het is geen uitvinding van Europa. Het is wat mij betreft een gegeven, dat de tijd dat dit soort zaken vanuit Europa werden gedicteerd, voorgoed voorbij is”, zegt hij.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May