Column: Het volk straft op 25 mei...
02 Jul, 00:59
foto
Moestuinen van veel mensen hebben zwaar te lijden gehad van wateroverlast de afgelopen week. Plekken die doorgaans niet onder water gingen, stonden blank.


Als de regering niet als de donder en bliksem overgaat om geld vrij te maken om trenzen, kanalen en rioleringen schoon te maken, om sluizen en pompgemalen te doen functioneren, dan zal de straf van het volk op 25 mei 2025 zwaar zijn. Minister Riad Nurmohamed had zijn straf uitgesproken, want het volk moest een les leren over het niet ondersteunen van slecht beleid. Daarom had hij bewust de trenzen en kanalen niet opgehaald. Pas als men verzuipt en ziektes oploopt omdat gebieden lang blank staan, zal men begrijpen hoe voortaan te stemmen.

“Woorden kunnen meer pijn doen dan daden. Niemand is te groot om sorry te zeggen. Mijn woorden hebben de samenleving pijn gedaan en daarvoor de welgemeende verontschuldigingen. Het volk lijdt vandaag door het wanbeleid, dat gevoerd is door de vorige regering. Het volk voelt de pijn van mismanagement. Politici hebben het laten liggen. Dat mag nooit meer gebeuren." De minister heeft 'sorry' moeten zeggen en dat is goed. Maar woorden die al geuit zijn, blijven nagalmen.

Drie jaar geleden, toen de boel weer verzopen was en velen schade hebben geleden, legde Noer haarfijn uit wat er allemaal gedaan moet worden om wateroverlast aan te pakken. Hij beloofde zijn beste beentje voor te zetten en het ontwateringsprobleem integraal en systematisch aan te pakken. Er zijn hierover extra middelen vrijgemaakt om pijn van het volk te verlichten.

De vorige week was het weer raak. Een wolkbreuk die van dinsdag tot woensdag duurde. De trenzen liepen vol, het water kon niet weg, het was vloed, straten, huizen, zakenpanden en landbouwpercelen stonden weer blank. Het heeft teveel geregend. Het overtollige water is langer dan 24 uur blijven staan met alle schadelijke gevolgen, vooral voor de landbouwarealen. Het is al te merken dat groenten weer in prijs stijgen. En de moestuintjes van velen zijn onder water gelopen door de zware regens.


Bij zoveel regen is het logisch dat er wateroverlast ontstaat. Maar wat wel erg is, is dat de minister hetzelfde verhaal van drie jaar geleden nu weer vertelt. Heel veel trenzen zijn begroeid met hoog wied, sluizen en pompgemalen functioneren nog steeds niet. Rioleringen en afvoerlozingen zijn niet in orde. Sommige trenzen zijn jaren niet opgehaald. Er vindt geen regelmatig onderhoud plaats.

De minister legt uit dat bedragen op de begroting zijn opgebracht, maar dat het geld niet vrijgemaakt wordt door zijn collega Stanley. De Nationale Assemblee heeft een week geleden vragen gesteld, maar ze wordt allang niet meer serieus genomen. De antwoorden laten lang op zich wachten en er zijn geen consequenties. Iedereen is alweer in verkiezingsmodus. In december - na het orkaanseizoen - zijn enkele pompgemalen en sluizen pas in werking. Intussen mag de boel verzuipen en de schade is voor het volk. Na vier jaar kan niet de vorige regering de schuld in de schoenen worden geschoven. Als niet als de bliksem het ontwateringssysteem aangepakt wordt, zal het volk deze regering ook afstraffen.

Nita Ramcharan

Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July