Joyce Williams: SPA gaat voor zetels en regeermacht
24 Jun, 00:01
foto
Mr. Drs Joyce Williams is de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid. Het nieuwe bestuur is gekozen voor 5 jaar. De overige functies worden deze week verdeeld. (Foto: René Gompers)


"We gaan voor zetels en regeermacht!" heeft Joyce Williams, de  nieuwe voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), in haar 'maiden speech' benadrukt. Corruptiebestrijding, straffen 'fu den gardem sma san fufuru' zonder pardon en aanzien des persoons, wederom wapenfeiten neerzetten waar het volk nog lang profijt van heeft zijn enkele zaken die de SPA onder haar leiding moet gaan neerzetten. Dat SPA een 'underdog' is, deert Williams niet: "Te dagu habi bakaman, a kan onti bofru! We gaan niet voor kleinvee!"

Williams is zondag in het partijcentrum aan de Fred Derbystraat, bij enkele kandidaatstelling gekozen. Er was één lijst ingediend voor de bestuursverkiezing met 19 personen. Zij neemt de hamer over van Guno Castelen die drie termijnen voorzitter is geweest. Williams is hem zeer erkentelijk voor het navigeren van de partij door de zeer moeilijke tijden. Rust is hem nog niet gegund, omdat op hem nog een beroep zal worden gedaan om de doelen van de partij te bereiken: groeien en verkiezingswinst halen. Maar de uitdagingen zijn groot en er wordt gewerkt vanuit een achterstand.

Williams heeft duidelijk gemaakt dat zij de partij op een andere manier gaat leiden. De partij moet in het machtscentrum komen. De nieuwe voorzitter wil daadwerkelijke aanpak van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Ze merkt op dat misstanden niet gedekt zullen worden en de schuldigen niet met de fluwelen handschoen zullen worden aangepakt: "Sroto ala gardem sma di fufuru!"

Zaken zullen niet verborgen worden voor de pers geeft ze aan, men gaat zich niet op 'we zijn familie in de politiek dus niet aan de grote klok hangen' kunnen beroepen: "Als je een politieke organisatie bent, ben je van de samenleving, sortu famiri? Je bent van de samenleving want je gaat voor zetels om in het bestuur te zitten, om het land te leiden. Alle rijkdommen van de natie zijn van het volk. Het is van niemand in persoon. Mi, yu, alla sma habi a moni." Politici kunnen geen helicopters kopen met staatsgelden, voerde ze aan.

Williams roept de samenleving op: "Als u gaat stemmen en u vindt dat de SPA meer dan 1 zetel verdient… we zijn ook tevreden met 5. Dat willen we ook. Maar als we die 5 hebben moet u niet denken dat we alleen het ministerie van Arbeid willen beheren. We doen het vol gaarne en vol liefde." Ze haalt aan dat SPA al zaken heeft neergezet waar de samenleving nog steeds van geniet. Zoals het geordend bussysteem, verbeterde arbeidswetten, apparatuur voor de luchtvaart, airstrips in het binnenland en communicatieverbindingen. Dat is gebeurd in de periode toen Castelen minister was van Transport, Communicatie en Toerisme. Williams is ook minister van Arbeid geweest. "Ik heb een excellente job gedaan".

De nieuwe partijleider is zich bewust van de kijk die men op de SPA heeft ; een kleine partij waarvan men zich afvraagt of het nog bestaat. Ze drukt de leden op het hart om het bestuur in woord en daad te steunen om de gestelde doelen te bereiken:  "Te dagu habi bakaman a kan onti bofru. En mi habi bakaman. Dus w'e go onti bofru 25 mei 2025! We gaan niet voor het kleinvee. W'e go fu bofru nanga moro." Ze benadrukt: "Wi e go fu wini. Unu n'e go fu lasi. W'e go fu zetel!"
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July