Column: Verkiezingscampagne
22 May, 00:59
foto


Als alles volgens plan verloopt worden er op 25 mei 2025 in Suriname verkiezingen gehouden. Dat verschillende politieke partijen er nu al – nog meer dan één jaar te gaan – vinden dat zij met verkiezingscampagnes moeten beginnen kan er bij mij niet in. Het opzienbarende daarbij is dat de partijen van de huidige president en vicepresident dat ook vinden. In de praktijk betekent dit dat wij één jaar lang niet zullen weten wanneer Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk als respectievelijk president, vicepresident of als partijvoorzitter spreken c.q. optreden. Het is zeker niet de eerste keer dat wij met deze verwarrende situatie worden geconfronteerd, maar moeten we hiermee doorgaan?

Het lijkt mij meer dan voldoende als de verkiezingscampagnes maximaal 3 maanden zouden duren. Mochten partijen daar toch één jaar voor uittrekken, dan zouden zij zich in de eerste 9 maanden goed kunnen voorbereiden zodat ze voor het eerst hoofdzakelijk zinnige zaken te berde brengen tijdens de 3 maanden waarbij er daadwerkelijk verkiezingscampagne wordt gehouden. In feite zou er expliciet in de wet moeten staan dat geen enkele partij een verkiezingscampagne begint alvorens een verkiezingsprogramma te hebben overlegd. Een in te stellen “Independent Electoral Authority” zou - het toezicht houden daarop - als een van haar taken kunnen zien.

Overigens hoe korter verkiezingscampagnes duren, hoe minder geld deze kosten, hoe minder afhankelijk politieke partijen zouden zijn van mogelijk financierders c.q. sponsors. Deze personen of instanties blijken niet zelden politieke investeerders te zijn, terwijl het hele gebeuren een van de bronnen is die corruptie in stand houdt. Alleen de zon gaat namelijk voor niets op; indien deze oude wijsheid nog opgeld doet.

Verkiezingscampagnes zijn bedoeld om politieke partijen en hun kandidaten de gelegenheid te geven om met de kiezers hun ontwikkelingsvisie ten opzichte van Suriname te delen door middel van verkiezingsprogramma’s. De verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van 2025 zullen van cruciaal belang zijn voor de toekomst van Suriname. Met de grote olie- en gasvoorraden voor onze kust – zou elke politieke partij aan het volk een plan moeten presenteren waaruit blijkt hoe zij het enorme aantal te verdienen dollars ten behoeve van land en volk zullen aanwenden.

Ook zou elke politieke partij - na al die jaren en kansen die wij hebben verspild - nu eindelijk moeten aangeven op welke wijze zij leiding zouden willen geven aan armoedebestrijding in Suriname. Ik benadruk: “leiding moeten geven”. Regeringen kunnen aanzetten geven, de condities scheppen, maar het volk zal van de mogelijkheden die geschapen en geboden worden nuttig gebruik moeten maken. Natuurlijk zouden politieke partijen ook de volksgezondheid, het onderwijs en het milieu tot enkele van de speerpunten van hun beleid moeten maken en dat beleid vervolgens met het electoraat delen.

Helaas is het kenmerkende van onze verkiezingscampagnes dat politici – de betere niet te na gesproken - elkaar de loef proberen af te steken wie een grotere entertainer of clown op het verkiezingspodium is. Wie de mensen het meest aan het lachen kan brengen, terwijl niemand daarom gevraagd heeft. Is het minachting voor de kiezers dat men dat zo doet? De kiezers zijn gewaarschuwd.

Zij die veel lachen tijdens verkiezingscampagnes zullen tijdens de regeerperiode het gelag betalen. Als u ervoor kiest naar een verkiezingsbijeenkomst te gaan, laat met uw applaus en mogelijk ook publiekelijke afkeuring weten dat u er niet bent voor een beetje vermaak, maar om van politieke partijen te vernemen wat ze met ons land en volk voor hebben en of zij uw stem wel waard zijn. Voor vermaak kunt u liever gaan naar Thalia of De Anthony Nesty sporthal. Daar vind je trouwens betere acteurs. Politici hoeven zich na hun optreden niet steeds weer te verontschuldigen dat het ‘podiumtaal’ was die ze hebben geuit.

Vertel wat je voor land en volk zal doen en span je na de verkiezingen in om dat ook werkelijk in praktijk te brengen.
Laten we er met zijn allen - ook die politici – voor waken dat wij geen regering krijgen die de door de Schepper aan ons geschonken rijkdommen weer eens zal verjubelen (verbrassen).

Hans Breeveld
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July