Bond personeel Republic Bank schort actie op
12 May, 01:03
foto


De vakbond bij de Republic Bank Suriname en de directie hebben een uitnodiging gekregen van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Op eigen initiatief heeft de Bemiddelingsraad besloten partijen uit te nodigen voor een vergadering op 15 mei, die virtueel zal plaatsvinden. 

De partijen hebben tot uiterlijk 14 mei om hun standpunt rond het gerezen conflict over de CAO-onderhandelingen schriftelijk aan de Bemiddelingsraad voor te leggen.

Uit respect voor de Bemiddelingsraad heeft de bond besloten de acties onder voorbehoud op te schorten en heeft de bond het personeel opgeroepen maandag 13 mei het werk te hervatten.

Verder tekent de bond ernstig protest aan tegen de behandeling die de medewerkers hebben gehad, toen zij poogden om als cliënten gelden van hun rekening weg te halen.


Advertenties