VHP Nederland: Suriname verliest grote zoon
01 Apr, 07:13
foto
Ex-vicepresident Jules Ajodhia


VHP-Nederland heeft met droefenis kennisgenomen van het heengaan van mr. Jules Rattankoemar Ajodhja. Onze condoleances gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en schoonfamilie. VHP Nederland leeft met u mee in uw verdriet en spreekt de hoop uit dat u dit grote verlies zult weten te verwerken en een plaats zal weten te geven.

Met het heengaan van mr. J.R. Ajodhia verliest de Republiek Suriname een grote zoon die ons land in vele gremia, gedurende meer dan 40 jaar heeft gediend. Als afgestudeerde jurist aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo is hij Suriname steeds trouw gebleven. Hij was maatschappelijk actief als voorzitter van de Arya Samaadj gemeenschap in
Suriname en als actief lid binnen de VHP.

In de VHP heeft hij onder verschillende voorzitters zijn bijdrage geleverd als adviseur en strateeg. Als hij sprak was het gedegen onderbouwd, hij was belangrijk bij de transformatie van de VHP tot nationale politieke partij van Suriname en leverde o.a. een bijdrage aan de vernieuwing van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij.

Politiek heeft hij ons land gediend als lid van De Nationale Assemblee, als vicepresident in twee regeringen Venetiaan waarin hij belangrijk was als bestuurder die samen met collega Gilds, de Militaire invloed in Suriname na 1987 terug wist te dringen. Zijn bijdrage in de politiek is steeds gericht geweest op democratische grondbeginselen herstellen,
stabiliteit genereren op economisch gebied, de veiligheid en de rechtstaat in Suriname bevorderen.

Geholpen door zijn juridische kennis, zijn doorzettingsvermogen en vasthoudendheid, kunnen wij stellen dat dit hem in grote mate is gelukt. Uit de gesprekken die wij in Nederland met hem hebben gevoerd blijkt dat hij een bestuurder pur sang was, die onverschrokken de uitdagingen op zijn weg is aangegaan en integriteit steeds hoog in het vaandel heeft gehad.

Met het overlijden van mr. J.R. Ajodhia verliest democratisch Suriname een van zijn grote zonen, die de Republiek Suriname meer dan 40 jaar heeft gediend. VHP-Nederland condoleert de Surinaamse gemeenschap in Nederland, de bevolking van Suriname en de regering van Suriname met dit grote verlies. 
Moge zijn Atma een goed heenkomen vinden!

Namens het Bestuur van VHP-Nederland
Voorzitter mr. dr. L. Soedamah
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July