IMF-topper Okamura ziet nieuw tijdperk van duurzame en inclusieve groei
09 Feb, 00:00
foto
Deputy Managing Director Kenji Okamura. (Foto: IMF)


"Ik verwelkom de gelegenheid om met mijn eigen ogen de vooruitgang te zien die het land heeft geboekt bij de uitvoering van het door het IMF ondersteunde programma." Deputy Managing Director Kenji Okamura van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt volgende week voor twee dagen naar Suriname en zegt ernaar uit te kijken om samen te werken met president Chan Santokhi en zijn economisch managementteam, met De Nationale Assemblee en met ontwikkelingspartners.

In een exclusief interview met Starnieuws zegt Okamura dat hoewel hij het perspectief van het IMF op het economisch beleid en de toekomstige uitdagingen zal delen, zijn belangrijkste doel is om naar de standpunten van het Surinaamse volk te luisteren en meer over het land te leren. "Mijn boodschap aan Suriname is er een van aanmoediging en steun."

De regering voert verreikende hervormingen door om de macro-economische stabiliteit te herstellen, al lang bestaande knelpunten voor de groei aan te pakken en Suriname weer op het pad naar economisch herstel te brengen dat de Surinaamse bevolking ten goede komt, merkt de IMF-topper op. "Een solide implementatie van beleid en hervormingen in het kader van het programma draagt bij aan het verwezenlijken van de langverwachte macro-economische stabilisatie."

Okamura stelt dat de economie zich herstelt, dat de inflatie een stevige neerwaartse trend vertoont en dat het beleggersvertrouwen verbetert. Hij onderstreept zijn stelling met drie jaar geleden bevond de economie zich in een recessie en groeit het nu met 3 procent; het begrotingstekort bedroeg 12 procent van het bbp en bedraagt nu 0,6 procent van het bbp; en de inflatie bedroeg 60 procent en bedraagt nu 32,6 procent.

De prioriteit voor de regering op de korte termijn is om vast te houden aan de verworvenheden die met veel moeite zijn behaald en om te voorkomen dat het beleid wordt teruggedraaid, zelfs na het einde van het programma. "Ik kijk daarom uit naar de voortzetting van de implementatie van verstandig beleid en hervormingen." Okamura somt de prioriteiten op: het uitbreiden van sociale bijstandsprogramma’s, zodat de armen en kwetsbaren in alle districten van Suriname worden beschermd; het stimuleren van uitgaven voor groeibevorderende infrastructuurprojecten om het economisch herstel te ondersteunen; het versterken van praktijken op het gebied van overheidsaanbestedingen om ervoor te zorgen dat het geld van de belastingbetaler verstandig en transparant wordt besteed; het handhaven van de onafhankelijkheid van de centrale bank; en oprukkende bredere bestuurshervormingen om de wettelijke kaders op het gebied van de bestrijding van corruptie en het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken.

"De autoriteiten hebben blijk gegeven van hun inzet om deze kwesties aan te pakken en hun vermogen om vaak moeilijke hervormingen door te voeren, is lovenswaardig." Okamura voegt eraan toe: "Het IMF is trots op hun inspanningen te ondersteunen door beleidsadvies, financiële steun en capaciteitsontwikkeling." Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat Suriname, met een voortdurende standvastige implementatie van het beleid en de hervormingen in het kader van het programma, een nieuw tijdperk van duurzame en inclusieve groei kan ingaan, dat de levensstandaard van alle Surinamers aanzienlijk zal verhogen.

Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March