Column: Borrelpraat no. 794
26 Nov, 22:41
foto


“Nou heren, dat was een duidelijk wat sobere viering van onze 48ste onafhankelijkheidsdag.”
“En heb je weer die lading aan Srefidensi boodschappen gelezen, van voornamelijk politieke partijen?”
“Nee hoor, ik heb wel wat beters te doen. Steeds weer datzelfde gebabbel, met bedekte politieke statements vóór of tegen de toevallig aan de macht zijnde regering, daar word ik zo langzamerhand kotsmisselijk van.”
“Een religieuze feestdag, een historische dag, een mijnramp, noem maar op, steeds proberen bepaalde politieke orga’s zo een dag te gebruiken om ‘in the picture’ te komen.”
“Terwijl zeker de helft van al die politieke partijen die ons bijvoorbeeld op de afgelopen Srefidensi dag feliciteert en ons in artikelen en interviews powert om door de huidige crisis te komen, zelf minstens één keer in een regering heeft gezeten en heeft toegestaan dat coalitiepartners – zij zelf natuuuuurlijk niet – zich verrijkt hebben ten koste van de rijkdommen van dit land.”
“En maar krokodillentranen plengen, zogenaamd meevoelen met de diepe ellende waarin grote delen van dit volk gestort zijn, zogenaamd door deze regering alleen.”
“Neemt u het op voor de huidige regering, meester, dus dat zij deze crisis niet hebben veroorzaakt, terwijl andere partijen die zoveel kritiek hebben, zelf mede schuldig zijn aan deze economische ramp waar we nu doorheen moeten ploeteren?”
“Ik neem het zeker niet op voor deze regering vol… vol…, boi, laat me geen dierentuin aan namen noemen, ze hebben de rotzooi met hun onmachtig, eenzijdig en onsamenhangend beleid alleen maar groter gemaakt.”
“Ook ik had de hoop dat den b’o set’a tori moro bun. Dan komt die teleurstelling dubbel zo hard aan.”
“Klopt. De zoveelste regering die ons voor de gek houdt, maar wel hun toppers en de sponsoren achter de schermen goed geregeld heeft.”
“Zoiets heeft er toch in Nederland voor gezorgd dat een grote groep kiezers op die rechtse populistische racist heeft gestemd? Nu mag hij als voorzitter van de grootste partij een regering samenstellen.”
“Die nieuwe voorzitter van de VVD zegt dat ze niet met de PVV gaat samenwerken.”
“Anderen zeggen: een meesterzet van haar door die samenwerking bij voorbaat uit te sluiten.”
“Volgens mij heeft die PVV niet genoeg ervaren kader om ministersposten en die van staatssecretarissen te vullen.”
“Je hoort allerlei dingen: van zakenkabinet tot minderheidsregering.”
“Maar wat je ook hoort, hij heeft als partij 37 van de 150 zetels in het parlement, dat is zowat een kwart van alle zetels.”
“Dat zou een beetje te vergelijken zijn met de situatie waarbij na een verkiezing in Suriname een partij 13 van de 51 zetels binnenhaalt, daarmee de grootste is, en een ex-regeringspartij die dan teruggevallen is naar 8 zetels zegt: ik ga niet met die grootste partij samenwerken.”
“Ja, dat zou zo een beetje daarmee te vergelijken zijn. Dat is toch geen man of vrouw overboord? Een coalitie zonder de PVV van Wilders is toch mogelijk? De PvdA/GL, Partij Omtzigt, de VVD en D 66 zijn samen goed voor 78 zetels, dat is een meerderheid van 3 zetels. Voor een wat ruimere meerderheid neem je die Boerenpartij erbij.”
“Mooi theoretisch beredeneerd, maar ga dat in de Nederlandse politieke praktijk gedaan krijgen.”
“En die VVD-voorzitster wordt zelfs binnen haar eigen partij bekritiseerd om haar voorbarig besluit om niet in een regering met Wilders te gaan zitten.”
“Maar hoe je het draait of keert: hij mag als eerst een regering samenstellen. En maandag begint zijn informateur, ze noemen die daar met een padvindersterm ‘verkenner’, met gesprekken met de verschillende politieke partijen.”
“Die oud en oude informateur Remkes zegt dat als Wilders geen coalitie gaat kunnen samenstellen, het mogelijk is dat Nederland volgend jaar weer naar de stembus zal gaan.”
“Maar hij heeft vandaag op X, voorheen Twitter, gezegd dat hij hoe dan ook minister-president van Nederland wordt en of zijn mooie land zal meebesturen. Is het niet vandaag, dan morgen of overmorgen.”
“En hier zitten we bij een uit de coalitie gestapte partijvoorzitter die allerlei rare dingen zegt bij de bloemenhulde bij het standbeeld van hun voorzitter die de onafhankelijkheid 48 jaar geleden door onze strot duwde.”
“Beste Kries, ik vind dit wel nogal cru gezegd.”
“Sorry dan, maar er zijn tot vandaag de dag vele mensen die het Arron heftig verwijten dat hij een slecht voorbereide staatkundige onafhankelijkheid erdoor heeft gedrukt.”
“Vooral met uitsluiting van die in hun ogen veel te ambitieuze Aziaten, zoals vooral de Hindostanen in de jaren veertig door de blanke en mulatte groep middenklassers werden geduid.” “Klopt. En uit deze lichtgekleurde stadsmiddenklasse kwam eerst de Unie Suriname voort, die geen politieke partij was, maar wel een soort kweekvijver voor politici.”
“Een beetje te vergelijken met die Passie-groep van mevr. Jennifer va…”
“Wil je me niet onderbreken, uit die Unie Suriname kwamen politici voort die politieke partijen zoals de PSV en de NPS oprichtten en bemensten.”
“Dan ben ik benieuwd wat er uit die Passie voortkomt.”
“Ook dat oneerlijk kiesstelsel was een vinding van de NPS van toen, onder leiding van hun eerste voorzitter Gerard van der Schroeff, een hier geboren en getogen advocaat.”
“Maar die vrees en afkeer voor Aziaten, vooral Hindostanen, is vooral vanuit die lichtgekleurde stadsmiddenklasse blijven bestaan en komt bij tijd en wijlen bij de nazaten van deze groep boven water, hoe mooi ze heden ten dage zeggen dat ze nationaal zijn en een ieder in hun partij welkom is. Als dat werkelijk zo was, hoefde dat toch niet steeds weer gezegd te worden?”
“Is de felle aanval op de huidige minister van onderwijs daaruit te verklaren?”
“Wie weet, maar hij heeft wel NPS-adviseurs  ontslagen, en volgens velen ook terecht?”
“Daar wil ik geen uitspraak over doen, maar weet je wat er allemaal in het verleden is gebeurd op ministeries waar de NPS overnam?”
“Volgens een oudere vriend van mij is daar het systeem van ‘naar huis sturen met behoud van salaris’ ontstaan en anderen namen dat natuurlijk met beide handen over, toen zij van de NPS overnamen.”
“Wie nou wel of geen gelijk heeft, wat ik zeker weet is dat achtereenvolgende regeringen met hun kleinzielig politiek beleid en met misbruikmaking van etnisch opgejutte kiezers dit mooie land in minstens 48 jaren tijd naar de bliksem hebben geholpen.”
“En nu zijn we daardoor bij dokter IMF terechtgekomen en die heeft ons met een streng dieet aan het infuus gelegd.”
“Waarop drinken we dan tot besluit?”
“Op het geloof dat we zullen blijven hebben in this God given country. The only one in the world that’s ours.”
“Yes, daar drinken wij op. Proost.”
 
Rappa
Advertenties