HVB levert bijdrage met leerdag voor scholieren
02 Oct, 15:03
foto
De HVB heeft ter afsluiting van de vakantie een bijeenkomst gehouden voor jeugdigen afgelopen zaterdag. De kinderen hebben ook schoolspullen ontvangen.


(Aangeboden)

Het leeuwendeel van de schoolgaande jeugd is weer begonnen in de schoolbanken. Voor sommigen is het hun eerste kennismaking met het onderwijs en voor anderen hun vervolgstudie. De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft zaterdag gemeend met haar slogan Onderwijs + Ondernemerschap = Ontwikkeling in haar centrum aan de Benjaminstraat, jeugdigen beziggehouden. De partij heeft niet alleen de behoeftige jeugdigen in Paramaribo bedacht maar in alle districten zijn er in totaal 300 schooltassen met inhoud verstrekt.

Terwijl leden van de statutaire organen van de HVB zich bewogen onder de pupillen hebben enkele kaders van de partij op gezette momenten motivatie-sessies gehouden om hen weer het nut van kennis opdoen, voor te houden. Ook Jurny Zeegelaar, schrijfster, die passages uit haar boek de drie popo meisjes van Lely voorlas, wist de jongeren te boeien met voorlezen. Afwisselend met sport en spel hebben de kinderen daarnaast ook hotdog en pannenkoeken leren bakken. Ook de marketing/verkoop van deze gerechten is hun bijgebracht.

De HVB hecht veel waarde aan het onderwijsgebeuren waarbij wij niet alleen kantoormensen moeten opleiden maar ook studenten in de techniek, landbouw en toerisme moeten interesseren, o.a. speerpunten die de huidige coalitie huldigt. De regering moet zich daarom degelijk toespitsen op deze 3 issues zodat de gedachte bij velen om steeds bij de overheid in dienst te treden, wordt weggemaakt. Daarom zeggen wij van de HVB dat wij onze kinderen al heel vroeg moeten onderwijzen hoe te ondernemen zodat zij die deze skills bezitten en zich geroepen voelen niet onder een baas te willen werken, daardoor voor nog meer ontwikkeling kunnen zorgdragen met een eigen business.

Om deze leerdag goed af te sluiten en de aanwezige leerlingen waarvan hun ouders het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen te belonen voor hun deelname aan onze activiteiten, hebben zij elk een schooltas in ontvangst gekregen met de benodigde schoolspullen. Dit konden wij doen dankzij onze trouwe HVB’ers en donateurs die wij zeer erkentelijk zijn.
Deze ondersteuning aan onze schoolkinderen is bij lange na niet genoeg. Daarom hoopt de HVB met dit gebaar navolging te krijgen van anderen: bedrijven, instanties, politieke partijen en welgestelden. Want een heel groot deel van onze samenleving gaat gebukt onder de hoge prijzen en de koopkracht die danig is verminderd waardoor zelfs de aanschaf van schoolmateriaal een hele klus is en velen hierin absoluut ondersteund moeten worden. 

Er zijn zelfs nu gevallen waarbij kinderen de school niet zullen kunnen bezoeken. Wij roepen daarom de regering op, om in ijltempo een structurele oplossing te zoeken voor de heersende armoede, want u regeert. Als een groot deel van deze generatie o.m. door het armoedevraagstuk geen onderwijs heeft genoten, hebben we straks een volk dat niet adequaat de komende ontwikkelingen kan bijbenen wat ook een armoede wordt in het denken, beslissen en doen.

De HVB wenst eenieder die onderricht geeft en zij die dat ontvangen in het bijzonder de jongeren maar ook de ouders die hun best doen hun kroost weer klaar te stomen voor het nieuwe leerjaar, alle succes toe met de hoop dat aan het einde van dit schooljaar de resultaten zeer bevredigend mogen zijn!
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November