Column: Toerisme en Staatsolie vergeleken
17 Oct 2011, 08:30
foto
Henri Ori


Ik heb net de lijvige dissertatie -528 pagina’s - gelezen van Henry Ori over de ontwikkeling van het toerisme in Suriname. Ori had in Den Haag een lezing gehouden over de resultaten van zijn onderzoek. Ik ben onder de indruk geraakt van zijn kennis en deskundigheid op dit terrein. Hij had enkele opmerkelijke gegevens gevonden.

In 2009 was de omzet van de toerisme sector in Suriname goed voor ongeveer 435 miljoen SRD (ongeveer 132 miljoen US$). Er werken nu 7.500 mensen in die sector. Die omzet wordt bereikt door 164.000 bezoekers.
In 2020 zou deze sector kunnen groeien naar een omzet van 1,7 miljard SRD (519 miljoen US$) met een werkgelegenheid voor 54.000 mensen. Die omzet wordt bereikt door 543.000 bezoekers.
Dat zou betekenen dat deze sector Staatsolie zou kunnen evenaren. De omzet van Staatsolie is nu ruim 500 miljoen US$, maar biedt werkgelegenheid aan 760 mensen.

Waar zijn deze gegevens op gebaseerd? Ori heeft een studie begeleid van Amerikaanse studenten van de Anderson School of Management van de University of California Los Angelos. Die studenten hebben in Suriname gewerkt. Dit onderzoek was uitgevoerd in opdracht van Conservation International (CI). Ori heeft mij het ontwerprapport toegestuurd.

De studenten hebben hun voorspelling gebaseerd op een vergelijking van Suriname met twee andere landen in de regio met vergelijkbare mogelijkheden als Suriname: Costa Rica en Belize. Op basis van gegevens van die landen die een vergelijkbare startpositie hadden als Suriname en de internationale trends op het gebied van toerisme hebben ze de potentiële groei van het aantal bezoekers berekend en dat is 543.000. Op basis van de bestedingsgegevens van toeristen in Suriname, het land van herkomst en de gegevens over werkgelegenheid hebben ze berekend dat de sector een omzet kan bereiken van 519 miljoen US$ en werkgelegenheid kan bieden aan 54.000 mensen.

Net als Suriname heeft Costa Rica vruchtbaar land, een vergelijkbaar klimaat en natuurlijke omgeving als Suriname, een goed opgeleide bevolking en een ligging die goed is voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt. Het toerisme is gebaseerd op natuur en cultuur (en niet zozeer op bijvoorbeeld stranden). Het land een stabiele politieke en sociaal klimaat (geen extreme armoede). Maar zij zijn in de jaren zestig begonnen met de ontwikkeling van hun toerisme sector gebaseerd op natuur en cultuur. Nu ligt het aantal bezoekers dat men jaarlijks krijgt op ongeveer 2 miljoen.

Belize heeft een tropisch oerwoud en savanne gebieden vergelijkbaar met Suriname. De voertaal is Engels. Surinamers kunnen Engels praten. Hun toerisme product is gebaseerd op natuur, cultuur en avontuur, wat ook in Suriname heel goed mogelijk is. Het aantal bezoekers ligt op ongeveer 250.000. Zij zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen met de ontwikkeling van hun toerisme sector.

Costa Rica en Belize zijn niet zomaar gekomen waar ze nu zijn. Er is veel veranderd in die landen.
Ori laat in zijn dissertatie zien dat hij een deskundige bij uitstek is die alle ins en outs van de toerisme sector in Suriname kent. Op basis van die kennis heeft een serie aanbevelingen gedaan om de groeipotentie waar te kunnen maken. De basis lijkt eenvoudig, maar is wellicht het meest moeilijke: de ontwikkeling van een visie op hoe de groeipotentie kan worden gerealiseerd. Waarom zouden mensen naar Suriname willen komen om hun vakantie daar door te brengen en hun geld uit te geven? Die vraag beantwoorden betekent dat je over een heleboel zaken moet hebben nagedacht: de toeristische producten, wet- en regelgeving, marketing, promotie, kwaliteitsbewaking, onderwijs en training enz. enz.
Blijkens zijn proefschrift hebben veel mensen in Suriname samen met Ori hier al over nagedacht. De volgende stap is het omzetten van denken in doen. Die uitdaging ligt er voor de politiek. De prijs is wel aanlokkelijk: een sector die qua omzet Staatsolie kan evenaren en qua werkgelegenheid acht keer meer mensen werk biedt.


Sandew Hira

p.s. De Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie organiseert op 18 oktober een lezing van Henri Ori over zijn onderzoek in het Lalla Rook gebouw aan de Lalla Rookh weg 54. Aanvang: 19.30 uur.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October