Sluisdom focust zich op jongeren en vrouwen
01 Jun 2023, 16:46
foto
Grachelle Sluisdom houdt haar maiden speech nadat ze is toegelaten tot het college.


Assembleelid Grachelle Sluisdom (VHP) zal zich vooral focussen op vrouwen en jongeren tijdens haar lidmaatschap van De Nationale Assemblee. Zij is eerder op de middag toegelaten tot de volksvertegenwoordiging. Zij is welkom geheten door Assembleevoorzitter Marinus Bee, de fracties en president Chan Santokhi. Van Sluisdom wordt verwacht dat ze een waardige opvolger is van het overleden lid Sham Binda. Hij nam geen blad voor de mond en was uiterst kritisch, ook naar zijn eigen partij.

De president deelde mee dat Sluisdom zich met een aantal jongeren vóór de verkiezing had aangesloten bij de VHP. Zij wilde haar bijdrage leveren en een functie liefst op de voorgrond vervullen. Zij kwam op de kandidatenlijst in Paramaribo als een icoon van de Orange Movement. Sluisdom was in training om woordvoerder te worden van de president. Maar nu zal ze het woordvoeren namens het gehele volk, merkte Santokhi op.

Rayan Nannan die Binda moest opvolgen heeft volgens Santokhi zijn plek afgestaan aan Sluisdom omdat zij zich enorm heeft ingezet voor jongeren en vrouwen. Hij heeft niet bewilligd opdat Sluisdom kon opschuiven. Starnieuws verneemt dat Nannan benoemd zal worden tot ambassadeur. Aan het nieuwe Assembleelid werd gevraagd om zich in te zetten voor land en volk. Sluisdom (36) wil een rolmodel zijn voor jongeren en vrouwen en zal zich ook ontfermen over het onderwijs. Zij zal bewustwordingsactiviteiten ontplooien om de morele waarden en normen in het land hoog te houden.
Advertenties