Gajadien veegt de vloer aan met voorstellen president
31 Mar 2023, 00:00
foto
VHP-fractieleider Asis Gajadien heeft zich ongekend fel uitgelaten tegen de maatregelen aangekondigd door de president.


In de maatregelen die president Chan Santokhi heeft voorgehouden aan De Nationale Assemblee is volgens VHP-fractieleider Asis Gajadien de filosofie van de partij absoluut niet herkenbaar. Ze hebben meer weg van de militaire periode waar diverse beperkingen golden over deviezenbezit, koop en verkoop. Enkele van de maatregelen zullen nooit komen van VHP-adviseurs. Gajadien was opvallend kritisch naar de president toe en diverse instituten.

“Er zijn kortetermijnmaatregelen aangekondigd die we met vergrootglas moeten bekijken. Er zijn heel wat goede intenties die kunnen leiden tot verbetering, maar sommige duren al lang. De uitvoeringscapaciteit baart zorgen, sommige zaken liggen langer maar worden niet geïmplementeerd zoals het moet”, sprak Gajadien. Dat het toezicht op het Bankwezen en de wisselkantoren opgevoerd wordt en de Centrale Bank versterkt zal worden, is volgens Gajadien iets waarover al 2.5 jaar wordt gesproken. Het is nog steeds dezelfde leiding en personen die forse vergoedingen en salarissen ontvangen. Hij wees erop dat er meer dan 200 economen werken, maar jaarverslagen toch niet op tijd in orde zijn. “Waarom zou het op de een of andere dag zo zijn dat er geloof ontstaat dat het nu beter zal gaan? Hoeveel geloof mag de samenleving hebben dat middels aanvulling er versterking zal komen? Of zal er niet rigoureus opgetreden moeten worden?”, vroeg Gajadien.

Het nog niet afkondigen van de Bankwet is volgens Gajadien niet de reden dat de moederbank haar taken niet effectief kan uitvoeren. Volgens hem biedt de huidige wet voldoende mogelijkheden om te werken en op te treden. Hij wees ook erop dat het parlement al 1.5 jaar aangeeft dat de Openmarkt Operaties (OMO’s) verkeerd gaat, maar dat er niet wordt opgetreden. Gajadien stelde dat er nu over andere beleggingsinstrumenten gesproken wordt, maar dat zaken niet gerealiseerd worden vanwege besluiteloosheid.

Ook bij de fiscale maatregelen vroeg de VHP-topper dat er prioriteit wordt gegeven aan de realisatie van genoemde zaken. Over de verplichting dat alle documenten over importen en exporten gaan via het SESW-systeem, zei Gajadien dat er een verwachting is, maar dat het verre is van realisatie. “Het systeem is er, maar de integratie met het ASYCUDA-systeem is er niet. Er worden zaken gezegd, hoop gecreëerd, maar de zaken komen niet tot uiting. Het beleid moet met betrekking tot dit soort zaken drastisch omgegooid worden”.

Het is volgens VHP-fractieleider hoog tijd dat afgesproken zaken gerealiseerd worden. Bij de bemensing van instituten moet er gekeken worden naar deskundigheid en integriteit. “De Deviezencommissie geeft geld uit maar maakt geen verslag. Alle instituten in dit land moeten verantwoording afleggen”, stelde Gajadien met klem. Over de maatregelen om de wisselkoers te beteugelen zei hij dat de koers door vraag een aanbod bepaald wordt. Gajadien wees erop dat cambio’s en banken de koersnotering voor de vorm plaatsen, maar werkelijk een hogere koers hanteren.

Gajadien is van mening dat de maatregelen toen niet hebben gewerkt en nu ook niet zullen werken. “We hebben een vertrouwensbeleid nodig met regels en vertrouwen in de Centrale Bank waarop men kan rekenen. In Suriname zijn er strikt formeel 20.000 cambio’s”, zei Gajadien. Overal wordt er geld gewisseld. Hij meent dat de regering de illegaliteit niet zal kunnen aanpakken als een eenvoudige sigarettensmokkel niet aangepakt kan worden.
Als de koers niet stabiel is, gaan de regels niet werken. Over het budgettair beleid moet er volgens Gajadien een gematigd beleid gevoerd worden als het gaat om de uitgaven. Hij bleef erbij dat met zwakke instituten niets gerealiseerd kan worden.
Advertenties

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May