Raghoebarsing: Staatsapparaat kan subsidies niet meer trekken
07 Feb, 00:00
foto
De ministers Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto's: René Gompers)


Om haar uitgaven te verminderen gaat de regering  subsidies -het deel dat ze helpt meebetalen bij stroom, gas en brandstof- afbouwen. Diesel moet ze met SRD 10 per liter afbouwen, bij stroom SRD 260 per aansluiting en bij 'gasbommen' van 28 lbs, meer dan SRD 400 per stuk. Maandag is zij begonnen met het afbouwen van ruim SRD 5 per liter brandstofsubsidie waardoor de prijzen fors omhoog zijn gegaan. Volgende maand wordt de rest van de subsidie op diesel afgeschaft, dus zal er nog een prijsverhoging zijn. Dit is maandag op een regeringspersconferentie op het ministerie van Financiën & Planning meegedeeld. Om de kwetsbare groepen op te vangen, wordt een sociaal programma uitgevoerd. Er komt een koopkrachtversterking van SRD 1.800 per maand.

Ondertussen kan weer normaal getankt worden bij alle pompstations. In het weekend is er een grote toeloop geweest op de GOw2 pompstations. Sol en Rubis hebben beperkt geleverd omdat er nu eerst betaald moet worden aan de leveranciers, voordat brandstof kan worden betrokken. De gesprekken met de oliemaatschappijen worden voortgezet over betalingen en de details van de prijzen aan de pomp. Minister Stanley Raghoebarsing deelt mee dat de regering elke week SRD 50 miljoen aan SOL en Rubis uitbetaalt. Er is geen reden voor lange rijen en hamsteren, zegt de minister.

Het subsidiëren legt een grote druk op de Staatsfinanciën. Het afbouwen heeft ook te maken met het IMF programma. "Het is niet houdbaar om de subsidies die we geven te continueren," geeft Raghoebarsing aan. "Per maand gaat er naar subsidie voor brandstof, voornamelijk aan diesel,  SRD 350 miljoen.  Dat is iets dat we niet kunnen trekken. Het kost meer dan SRD 2 miljard per jaar. Onze belastingbetalers en ons staatsapparaat kunnen dat niet trekken. Dat moest, dat moet aangepast worden. De subsidie op diesel was SRD 10. Gevraagd is om het in twee stappen af te bouwen. Vandaag is de eerste stap van SRD 5. Ongeveer een maand later zal de tweede stap komen."

De subsidie bij EBS gaat de Staat dit jaar SRD 3,2 miljard kosten delen Raghoebarsing en collega-minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen mee.  Raghoebarsing over het afbouwen van subsidie bij stroomgebruik: "Iedereen die aangesloten is bij EBS, rijk of arm,  krijgt per maand SRD 260 aan subsidie. Dat kost per maand SRD 42.5 miljoen, per jaar meer dan een half miljard. En niet iedereen heeft dat (subsidie) nodig. Geef het aan de arme mensen, niet aan de rijke."

Abiamofo: "Het IMF wil dat we in een aantal termijnen de stroomprijs verhogen, 4 maal 20 procent," deelt hij mee. "Maar kijken we naar de sociale- en politieke barometer, dan moeten we het even aanhouden en nagaan of we andere instrumenten kunnen inzetten. Het gaat erom dat de subsidie terug gebracht moet worden."

"We hebben naar andere instrumenten gekeken," vervolgt hij.  "Neem nou de gassubsidie. Die 28 lbs kost SRD 48,50 terwijl je tussen SRD 530 en SRD 535 moet betalen. Op jaarbasis een flinke subsidie. Dat kan zo niet verder." De overheid gaat na hoe ze dat gaat doen, geeft hij aan. Een voorstel is om per gezin 4 'gasbommen' van 28 lbs per jaar, te subsidiëren. Commerciële gebruikers betalen de volle prijs.

Raghoebarsing over de gascylinders: "De meeste van ons kopen een gasbom van 28 lbs. In Guyana kost zo een gasbom tussen US$ 15 en US$ 20. Dat is ook de kostprijs in Suriname. Die gasbom kost de Staat SRD 535. We betalen SRD 48,50. Dit jaar gaat dat ons tussen de SRD 800 en 900 miljoen kosten als je dat zo laat staan. Dat zijn subsidies die niet te trekken zijn."
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December