Begrotingstekort komend jaar 3,3% van BBP
29 Sep 2022, 15:49
foto
President Chan Santokhi overhandigt de ontwerpbegroting 2023 symbolisch over aan de substituut-griffier Dino Oedit. (Foto: DNA)


Zoals wettelijk verplicht heeft president Chan Santokhi eerder op de dag, vóór 1 oktober, de begroting voor het komende jaar overhandigd aan De Nationale Assemblee. De overheid verwacht SRD 33.953.516.000 aan inkomsten. De geraamde uitgaven zijn SRD 37.247.009.000. Het begrotingstekort is SRD 3.293.493.000. Dit tekort is gelijk aan 3,3 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Hiermee wordt de internationale norm gehaald.

De operationele uitgaven is SRD 9.503.584.000, terwijl de programma’s een totaalbedrag bestrijken van SRD 27.743.425.000. De operationele uitgaven zijn de personeels-gerelateerde, overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Naast lonen en salarissen gaat het om uitgaven voor goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen.

De Programma’s presenteren het uit te voeren beleid en projecten van de regering. Hiervan zal SRD 19.374.293.000  uit eigen middelen, bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten, worden opgebracht. De opgebrachte leningen en schenkingen zijn SRD 8.369.132.000.

De totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2023 worden deze onderverdeeld in:
Directe Belastingen ad SRD 7.887.992.000
Indirecte Belastingen ten bedrage van SRD 9.757.750.000
Niet Belasting Middelen voor SRD 7.938.617.000.

Donormiddelen bedragen SRD 499.670.000. Het totaal van de Belasting- en niet-belastingmiddelen komt uit op SRD 25.584.384.000.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October