NPS: Visvergunningen verstrekken aan Guyanezen niet mogelijk
25 Sep, 04:47
foto


Reeds langer dan een jaar wordt vanuit de Guyanese regering druk uitgeoefend op Suriname om SK-visvergunningen uit te geven aan Guyanese vissers. Recentelijk heeft vicepresident Bharrat Jagdeo Suriname beschuldigd van het schenden van een schriftelijke overeenkomst met de Guyanese minister van Landbouw om 150 SK-visvergunningen te verstrekken aan Guyanezen. LVV-minister Parmanand Sewdien had in april 2022 reeds ontkend dat zo een overeenkomst bestaat. Volgens  Jagdeo zou president Santokhi zelfs  groen licht hebben gegeven aan Guyanese vissers  om hun vis in Guyana aan land te brengen. Vicepresident Jagdeo heeft gedreigd deze kwestie aanhangig te maken bij Caricom en dreigde met repercussie maatregelen tegen Surinaamse bedrijven, die in Guyana bedrijven hebben opgezet.

Achtergrond

In een Joint Communique, die aan het eind van het officieel bezoek van president Santokhi aan Guyana op 19 augustus 2021 is uitgegeven, staat het volgende: “The Presidents discussed the issuance of SK fishing licences to Guyanese fisherfolk and agreed that both Ministers responsible would work towards the issuance of fishing licences in that category by January 1, 2022 keeping in mind the established quota on the Surinamese side.
Op 23 augustus 2021 verklaarde LVV-minister Sewdien in DNA, dat volgens het Visserij Management Plan van 2013 er maximaal 300 vergunningen in de SK-categorie mogen worden uitgegeven. In de praktijk blijken er reeds 400 vergunningen te zijn verstrekt.

De visexportcijfers van Suriname zijn al jaren aan het dalen. In 2018 bedroeg de export van vis en garnalen 35.447 ton en daalde naar 34.016 ton in 2019. In 2020 daalde het verder naar 31.039 ton en in 2021 naar 29.401 ton. Deze continue daling in vis exporthoeveelheden kan verklaard worden uit een stijgende aantal aanlandingen van Surinaamse vis bij ons buurland en overbevissing.

 
Bron: LVV Afdeling Landbouw Statistiek

Minister Sewdien verzekerde dat er geen uitbreiding komt in het aantal SK-visvergunningen, omdat er reeds sprake is van overbevissing.Hij was jarenlang voorzitter van de Suriname Seafood Associatie (SSA) en kent deze problematiek van dichtbij.

Guyana en andere Caricom landen proberen reeds decennialang via Caricom toegang te krijgen tot de Surinaamse visgronden, omdat die van hen reeds zijn uitgeput. Achteree volgende Surinaamse regeringen hebben steeds met succes onze visgronden kunnen behouden voor onze vissers en visverwerkings- en exportbedrijven. Behalve werkgelegenheid en werk voor toeleveringsbedrijven worden kostbare deviezen verdiend (In 2017 circa US$ 39 miljoen, 2018 circa US$ 41 miljoen, in 2019 circa US$ 34 miljoen en in 2020 circa US$ 33,7 miljoen).

Vaak is een vissersboot eigendom van een Surinamer met Guyanese bemanningsleden. Er zijn echter ook een groot aantal Guyanezen dat in Surinaamse wateren vist, waarbij ze een vergunning huurt van een Surinamer. Het verschijnsel doet zich hierbij ook voor dat een deel van deze booteigenaren vanaf de Guyanese oever van de Corantijn opereren. De gevangen vis geheel of grotendeels wordt in Guyana aan land gebracht, terwijl er volgens de vergunning een aanlandingsplicht in Suriname is van minimaal 15 aanlandingen en minimaal 15 ton vis. Kortom onze Surinaamse vis wordt geroofd uit onze wateren en komt Guyana ten goede.  Maatregelen worden echter tot nu toe niet getroffen. Vis die tot onze belangrijke natuurlijke hulpbronnen behoren komt hierdoor voor een belangrijk deel niet aan land in Suriname voor onze bevolking en export.
    
Stellingname
Het beleid moet erop gericht zijn dat de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen, in dit geval vis, de Surinaamse natie en bevolking ten goede moeten komen. Daarenboven dient de nationale soevereiniteit over de volle breedte van de Corantijnrivier en onze territoriale wateren en Exclusieve Economische Zone gewaarborgd te worden. In onze wateren gevangen vis dient geheel en al in Suriname aan wal gebracht te worden ten behoeve van onze bevolking als eiwitbron en voor de verwerking en visexport. De registratie en controle van aanlandingen door de SK-boten dient stringent ter hand te worden genomen. Van overtreders van de vergunningsvoorwaarden dienen de vergunningen terstond te worden ingetrokken.

Het resolute standpunt van minister Sewdien dat er geen extra SK-visvergunningen kunnen worden verstrekt, wordt toegejuicht door de NPS. Indien president Santokhi volgens de Guyanezen aan hen een toezegging mocht hebben gedaan, dient hij zijn Guyanese collega te informeren dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat het niet legaal kan gebeuren vanwege de vereiste Surinaamse nationaliteit en verder dat onze quota in ons Visserij Management Plan de uitgifte van extra SK-visvergunningen niet toelaat (zie formulering Joint Communiqué).

Tot slot willen we andermaal een waarschuwend geluid laten horen. De historie van de grens en grensgeschillen met Guyana over meer dan honderd jaar leert, dat Suriname alert en nauwgezet haar soevereiniteit en jurisdictie moet beschermen. Dit nationaal belang overstijgt partijbelang of enig etnisch belang en vergt dat de beschikbare nationale deskundigheid wordt geraadpleegd wanneer nodig. Deze zorgvuldigheid is ook van toepassing op de bouw van de Corantijnbrug. Er dienen geen historische fouten gemaakt te worden ten nadele van de komende generaties.

De Nationale Partij Suriname (NPS)

Advertenties