APS spuugt haar gal over beleid regering
09 Aug 2022, 16:57
foto


Wanneer wij vandaag stil staan bij de Internationale Dag der Inheemse volken maken wij ons ernstig zorgen om de richting die Suriname opgaat. Twee jaar regering Santokhi-Brunswijk toont ons een falend beleid op alle fronten. Het recente nieuws van stervende kinderen door het niet tijdig ingrijpen, onbetaalbare ziekte kosten, grootschalige corruptie bij onze financiële instellingen en toenemende protesten zijn duidelijke indicaties daarvan. Dit in tegenstelling tot alles wat was beloofd aan de burgers. Corruptie, armoede, geweld en vernietiging van het milieu zijn ernstig toegenomen. De inheemse gemeenschap wordt aan het lijntje gehouden met de belofte voor erkenning van de grondenrechten. Continuering van dit beleid is onacceptabel en wij roepen de regering op om haar beleid radicaal om te buigen.

Vanaf de start wordt de regering geplaagd met allerlei corruptieschandalen. Neem maar als voorbeeld de oprichting van N.V. Surfin. Terwijl de werkende klasse niet kan uitkomen met haar salaris worden familie en vrienden verrijkt door deze te benoemen in raden van commissarissen van Staatsolie en andere parastatale bedrijven. Op staatskosten worden dure buitenlandse reizen gemaakt terwijl het land na twee jaar nog steeds een te kort heeft aan basis medicamenten. Overal in de samenleving is de armoede ernstig toegenomen terwijl er een beleid wordt gevoerd van verhoging op nutsvoorzieningen en basis goederen. De zogenaamde compensaties zijn niet in verhouding met de constante prijs en wisselkoers stijgingen. Bovendien komen grote delen van de samenleving niet in aanmerking voor deze compensaties.

Grote delen van de samenleving protesteren terecht tegen dit falende beleid. Als de politie voor haar eigen belangen opkomt wordt deze ondersteund en begrepen. Echter wordt dezelfde politie op burgers afgestuurd wanneer zij gebruik maken van hun recht om te protesteren. De persvrijheid heeft een dieptepunt bereikt waarbij kritische burgers openlijk worden geïntimideerd of weggevoerd.

Dagelijks worden wij geconfronteerd met geweld uit goudvelden waar het een chaos is en waar de wet van de sterkste heerst. Toename van vervuiling van de rivieren en vernietiging van het bos in Suriname is ernstiger dan ooit. Houttransporten vernietigen de wegen zonder dat de verantwoordelijken daarvoor in gebreke worden gesteld. De wegen worden niet structureel aangepakt.

Er vindt ernstige politieke inmenging binnen het traditioneel gezag plaats in de inheemse dorpen. Het traditioneel gezag in het dorp Powakka bijvoorbeeld wordt na twee jaar nog steeds niet door de overheid erkend. Hiermee wordt het zelfbeschikkingsrecht van inheemse volken met de voeten getreden. Er worden concessies en grondhuur titels in inheemse woongebieden uitgegeven door de overheid ondanks Suriname door het Inter-Amerikaanse hof veroordeeld is in de Kalina en Lokono vonnis van 2015 waarin opgenomen is dat de collectieve rechten van inheemse en tribale volken bij wet erkent moeten worden. De huidige regering neemt net als voorgaande regeringen een loopje met de inheemsen door elk jaar bij 9 augustus de erkenning van grondenrechten te beloven zonder deze na te komen.

Dat onze beleidmakers het spoor kwijt zijn hoe dit mooi land te verheffen tot een samenleving waarin wij allen door hard en eerlijk te werken er allemaal voorruit kunnen komen is buiten twijfel. Wij roepen de regering daarom op om ernstig te gaan bezinnen, en uitvoering te geven aan het beloofde. Haar verantwoordelijkheid op zich te nemen en de heilloze weg dat zij heeft ingeslagen te verlaten. Wat zij de kiezers heeft beloofd moet nu eindelijk tot zijn recht komen. De inheemse en tribale gemeenschappen gedegen wettelijke bescherming te garanderen op hun woon- en leefgebieden en om het FPIC (Free Prior Informed Concent) principe toe te passen in het samenwerken met traditionele gemeenschappen.

Wij roepen de samenleving op om de moed niet op te geven maar om zich te blijven inzetten voor een betere toekomst. Wij roepen de gezagdragers op om niet langer protesterende mensen te criminaliseren maar om de gewapende macht en politie in te zetten om de vele illegale smokkel praktijken in het land, aan de grenzen en voor onze kust aan te pakken. Transparante controlemechanismen in te bouwen voor de handel en export van hout, goud en andere exportproducten zodat de staat kan verdienen wat het toekomt. Het duurzaam en verantwoordelijk omspringen met alle natuurlijke hulpbronnen van moeder aarde is waar de Amazone Partij Suriname (APS) voor staat. Wij wensen de totale samenleving te feliciteren met de herdenking van de dag der Inheemsen en herdenking van de Javaanse immigratie.

Contact: secretariaataps@gmail.com
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October