Parmessar wachten beu over MoU lening US$ 2 miljard
05 Jul, 02:53
foto
NDP-fractieleider Rabin Parmessar


Het zit NDP-fractieleider Rabin Parmessar hoog dat er geen ruimte is gegeven aan de oppositie voor een diepgaand debat over de intentie van de regering om US$ 2 miljard te lenen bij een Italiaans bouwbedrijf MAEC 87 SRL. De beloofde vergadering die de vorige week gehouden zou worden, is niet doorgegaan. Ook voor deze week is er geen vergadering uitgeschreven. Parmessar, die zijn spreekbeurt heeft voorbereid, heeft besloten het publiek toch te informeren over deze kwestie en de vragen die onbeantwoord zijn gebleven, alsnog te stellen.

Net zo geheimzinnig is New Surfin NV buiten het gezichtsveld van overige coalitiepartners, buiten de wettelijke bepalingen om, en zonder De Nationale Assemblee (DNA) te consulteren, opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Nadat duidelijk werd dat bij deze dubieuze constructie een zevental wetten zijn overtreden, had de president tijdens de debatten in DNA beloofd dat het ontbonden zou worden en dat er een nietigheidsverklaring gegeven zou worden. Helaas zijn deze woorden van de president holle frasen gebleken, want recent nog is vastgesteld dat New Surfin NV nog steeds staat ingeschreven bij de KKF, zegt Parmessar.

De politicus heeft op 10 juni een Memorandum of Understanding (MoU) gepresenteerd waaruit blijkt dat de regering de Nationale Assemblee, bewust belangrijke informatie over New Surfin NV heeft onthouden! Er is een MoU getekend door de ministers van Financiën en BibiS op 10 januari 2021, met MAEC 87 SRL. Nadat New Surfin NV werd opgericht op 5 januari 2021, is er op 7 januari een bankgarantie getekend door de minister van Financiën & Planning 'for and behalf of the Bank of Suriname’, ten behoeve van Surfin NV en bij de Federal Reserve Bank of New York in New York, werd een bankrekening geopend ten name van deze NV.

Afspraken in MoU

• Leenbedrag: US$ 2 miljard en later de mogelijkheid om nog eens US$ 5 miljard te lenen.
• Looptijd: 20 jaar, maar kan verlengd worden
• Rente: 0,5% per jaar
• Grace period: 5 jaar
• Additionele lening kan met een grace period van 8 jaar en voor een periode van 30 jaar
• Commission/brokerage fee: 6%, voor de 2 miljard lening wordt het US$ 120 miljoen. Voor de additionele 5 miljard lening wordt het US$300 miljoen die erbij komt.
• Terugbetaling na de grace period maandelijks US$ 10 miljoen gedurende 240 maanden. Vele komende regeringen worden gebonden om maar liefst 20 jaar maandelijks US$ 10 miljoen te betalen.
• Strikte geheimhouding is overeengekomen
• Arbitrage zal in Zwitserland in het Engels geschieden

Parmessar voert aan dat na de hele kwestie rond New Surfin NV, de eveneens mislukte HPSG deal en de leningsovereenkomst met het Italiaanse bedrijf, geen enkel andere conclusie getrokken kan worden dan dat het om vooraf goed bedacht en in verenigd verband gecoördineerde actie gaat, waarbij vele vragen gesteld zullen worden! Toen het duidelijk werd wat zich afspeelde bij New Surfin, evenals de onbevredigende gevoerde debatten in DNA, heeft de NDP fractie een strafrechtelijk onderzoek ingediend bij de toenmalige procureur-generaal op 16 februari 2021.

De hamvragen zijn volgens Parmessar:
• Waarom heeft de regering deze belangrijke informatie niet met ons gedeeld?
• Wederom vragen we om ons alle documenten rond deze case te doen toekomen: de missive; de machtiging van de president aan de minister Financiën en Bibis voor het aangaan van deze lening, voor het als onderpand geven van al onze mineralen, agrarische productie, etc.
• Waar komt het geld van MAEC 87 SRL vandaan? Wat is de achtergrond van de Angelo Montanari, met wie de intentieverklaring is getekend?
• Waar zijn de verklaringen van de procureur-generaal en het Bureau Staatsschuld dat deze lening(en) gesloten konden worden? Waren deze autoriteiten geconsulteerd en wij vragen naar hun schriftelijk advies. We kijken uit naar de beantwoording van de president, stelt de NDP-fractieleider.

U kunt de voorbereide speech en de vragen hier downloaden.
pdf-icon.gif 2_miljard_lening_voorbereide_speech.pdf     pdf-icon.gif 2_miljard_lening_vragen.pdf                
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August