Reparations, sleutel tot mentaal herstel en doorbraak
21 May, 10:38
foto


Als wij kijken naar de hedendaagse ontwikkeling bij de Afro-Surinamer, dan willen wij ons focussen op reparations.
 
Een bright toekomst krijg je, wanneer de handen in elkaar geslagen worden en door samen te streven naar eensgezindheid. Wie zal dit dan doen? Nou, dat is de Afro-Surinamer zelf. De jonge generatie is nog niet goed bewust van de historie over haar eigen groep. Aangezien de voorouders uit het Afrikaanse continent zijn gehaald en onder erbarmelijke omstandigheden, bij deze in Suriname moesten leven en werken.

Het is al voorbij! Ik heb geen problemen! Luidt het soms, maar het gedrag en de voorzieningen spreken voor zich. De identiteitscrisis waaronder deze groep gebukt gaat, speelt een rol op het gebied van welzijn en welvaart. Het kan beter, het mag beter, het zal beter gaan en pas wanneer de groep de geschiedenis, weet, snapt en openstaat voor reparations.

Er zijn onderzoekers onder de groep die niet stil zitten. Dit doen zij om te weten en de boodschap over te brengen aan de Afro-Surinaamse jongeren vooral. Afro-Surinaamse jongeren verdienen beter. Ze zijn ook intelligent en kunnen sterke bloeiers worden met ondersteuning van de professionals binnen hun groep. Vele jongeren willen weten om in de toekomst het beter te doen. Er moet sowieso een verbetering komen op bewustzijnsniveau.

Het slavernijverleden heeft lichamelijke en mentale problemen gekend en dat zit nog steeds in de genen van vele nazaten. Maar... door onderzoek en zelfherontdekking kunnen nu deze bewuste Afro-Surinamers de boodschap overbrengen alsook activiteiten ontplooien. De strijd voor bewustwording en reparations gaat door. De jonge generatie verdient beter op het gebied van educatie, gezondheid en hun positie op de maatschappelijke ladder. De armoedesfeer mag niet langer blijven draaien binnen deze groep. Er zijn geen talenten die zij niet bezitten, zij moeten alleen de kans krijgen om het te tonen. De scheiding van plantages en dorpen alsook stad- en binnenlandbewoners veroorzaakt een kloof om de eenheid te bevorderen. Het is tijd voor één noemer: Afro-Surinamers. Als de bewustwording er is en de identiteitscrisis zal worden weggewerkt, kunnen de jongeren binnen deze groep sterke bloeiers worden, generaties lang. 

In de schoolboeken wordt ook niets hierover gezegd”. Uitspraak van een jong Afro-Nederlander.
Dit wist ik niet! Waarom leren wij dit niet op school”. Uitspraak van een jong Afro-Surinamer.
Maar waarom hoor ik dit nu pas? Veel ouders weten dit niet, anders hadden wij zeker hierover gehoord”. Uitspraak van een student van een Afro-school in Suriname.
Ik was de hele tijd stil en koud over de informatie die ik gekregen heb van een onderzoeker. Wat een pijnlijke geschiedenis en achterstand. Reparations moet echt komen. Nog meer activiteiten en bewustwordingsprogramma`s. Ik ben dankbaar dat ik de training heb bijgewoond”. Uitspraak van een student van de Anton De Kom Universiteit.

Dit zijn enkele reacties van opkomende bewuste Afro-Surinaamse jongeren tijdens de sessies voor kennisverrijking over de geschiedenis van het slavernijverleden.
Wij kijken uit naar meer”, luidt het in de zaal.

Reparations zal bijdragen aan vooruitgang, balans, geestelijke stabiliteit, sterke ondernemers, het vergaren van nog meer kennis door mogelijke studies, zelfinzicht, welvaart en de nieuwsgierigheid om meer te willen weten over zichzelf de royals, rijkdommen, wijsheden, et cetera van de Afrikaan.

Alhoewel wij weten dat velen onder de Afro-Surinamers blij zullen zijn met de stelling dat reparations stabiliteit en vooruitgang met zich mee brengt, vragen wij aan hun de ondersteuning om dit artikel te delen. Nadat zij het gelezen hebben, het ook te laten lezen door hun jeugdigen, vooral op VOJ, MBO en HBO niveau. Be aware our African brothers and sisters.

Uit observatie is gebleken dat er een gedragsprobleem is bij vele Afro-Surinamers. Niet dat zij het zo wilden hebben, maar vanwege het feit dat zij voor hun vrijheid moesten vechten, waardoor bijvoorbeeld een bepaald storend gedrag als agressie is ontwikkeld. Terwijl het lieve en sociaal-vaardigen waren. Het slavernijverleden heeft de Afro-Surinamer mentaal beschadigd en dit heeft gezorgd voor een grote achterstand. Dit kan nog niet bewerkstelligd worden, omdat de verdeeldheid er nog is.

In 2023 is het 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname. Hoe ver zijn wij?
Stand up. Let we say goodbye to the appropriate behavior door de kolonisator aangeleerd (alles dat minder is aan het gedrag, waardoor jij en de ander pijn, verdriet, vernedering of geestelijke schade van ondervindt) en dat generatieslang nog onbewust wordt voortgezet. We need inner beauty and spiritual rest.

Elly Waterberg

Maar wat is reparations precies?
Lees in de bijlage over Reparations. 
pdf-icon.gif NRCS_-_Reparations_voor_doorbraak.pdf                
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August