Begroting 2022 aangenomen met 30 vóór en 15 tegen
20 May, 00:39
foto
De uitgaven van de staatsbegroting naar verschillende sectoren. 7% van de uitgaven gaat naar het ambtenarenapparaat.


De begroting over het dienstjaar 2022 is iets na middernacht aangenomen met 30 stemmen vóór en 15 tegen. De oppositie is niet tevreden met de beantwoording van vragen. De begroting voldoet volgens NDP-fractieleider Rabin Parmessar niet aan de Comptabiliteitswet. De kabinetten van de president en vicepresident zijn geen staatsorganen, meent de oppositie. Dit in tegenstelling tot wat president Chan Santokhi heeft uitgelegd over executieve bevoegdheden van de president. De BEP-fractie kon zich niet terugvinden in de begroting en verliet de zaal bij de stemming. Edward Belfort (ABOP) heeft ook tegen de begroting gestemd. Na de aanname zei Assembleevoorzitter Marinus Bee dat het een moeilijke bevalling is geweest. Hij bedankte eenieder die hieraan heeft meegewerkt.

President Santokhi merkte op dat het parlement een kritische houding heeft geëtaleerd. Doelende op de oppositie voerde hij aan dat als deze houding ook tijdens de vorige regering aan de dag was gelegd, zou het land niet in een crisis zijn terechtgekomen. Er zou niet geleend zijn tegen enorme hoge rentes. Door nalatigheid van delen van het parlement is het land teruggeplaatst in de historie. Er is een moeilijke urgentiefase geweest en nu is de economie in stabilisatiefase om te gaan naar groei. Op 25 mei komt er een boekwerk met bereikte resultaten.

Parmessar voerde aan dat armoede niet kan worden bestreden door de president en de vicepresident die volgens hem ten onrechte een budget hebben gekregen hiervoor. Het gaat volgens Parmessar om een verkapte vorm van politieke propaganda. Hij merkte op dat er veel kanttekeningen zijn tegen de begroting en er weinig transparantie is en aan alle kanten rammelt. De regering heeft ook niet ervoor kunnen zorgen om een groot deel van de begroting uit eigen productie inkomsten te financieren. Er zijn vele leningen gesloten waaronder ook de mysterieuze leningen zonder enige onderbouwing waar die leningen vandaan komen.

ABOP-fractieleider Obed Kanapé benadrukte dat de regering tijdens de behandeling diverse aanpassingen heeft aangebracht aan de begroting. Dit op basis van inbreng van De Nationale Assemblee. Volgens hem is de begroting uitvoerbaar en is geen papierentijger. Wat begroot wordt, wordt ook uitgevoerd. De regering heeft gekozen voor groei en voor het volk van Suriname. "Honderd procent staan wij voor deze begroting", stelde Kanapé.

BEP-fractieleider Ronny Asabina zei dat er twijfels zijn aan de inkomstenkant van de begroting. De invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde niet realistisch is om deze over vijf weken uit te voeren. Hierdoor is de begroting niet in balans. Ook zijn de middelen die besteed worden aan de aanpak van de watersnood in Brokopondo niet toereikend. De BEP zal de regering geen duimbreed in de weg leggen maar kan geen zegen geven aan de begroting omdat er principiële bezwaren zijn op diverse onderdelen van de begroting. De BEP heeft niet tegengestemd maar heeft de vergadering verlaten bij de stemming.

NPS-fractieleider Gregory Rusland zei dat het land absoluut nog niet is waar het wezen moet. Er is nog veel werk te doen. Veel mensen in het land hebben het moeilijk. De regering moet verder gaan om verlichting te brengen, vooral bij de mensen die het niet breed hebben, de mofinawans.

Melvin Bouva (NDP) zei dat de begroting tot wet is verheven en dat wordt gerespecteerd, hoewel zijn fractie vindt dat de prioriteiten verkeerd zijn gesteld. De regering heeft een mooi beeld gepresenteerd, dat niet in overeenstemming is met de realiteit. De NDP-fractie zal de regering kritisch volgen. Bij de uitvoering van de begroting moet leiderschap worden getoond door eenieder erbij te betrekken.

Coalitiefractieleider tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs, Asis Gajadien, zei dat met de begroting het beleid verder uitgezet kan worden. Hij bracht ook dank uit aan de samenleving voor de vele offers die gebracht worden. Hij voerde aan dat met de begroting datgene zal worden gedaan wat is beloofd: "wo set' en".
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July