Suriname zal binnenkort weer manja exporteren
07 Dec, 15:27
foto


Suriname staat op het punt om weer te starten met de export van manja’s. De export van deze vrucht die vanaf 2015 alleen met manja’s vanuit Nickerie gebeurde, is in augustus 2019 stopgezet vanwege strengere regelgeving in Europa met betrekking tot de Carambola fruitvlieg. Er werden enkele keren fruitvliegen geconstateerd in de manja’s, waardoor Suriname niet meer aan de criteria voor export naar de Europese Unie voldeed.

Het werd voor de deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) al gauw duidelijk dat er maatregelen nodig waren om de export weer op gang te krijgen. Na grondig onderzoek onder leiding van fruitvlieg deskundige, Alies van Sauers, bleek dat de fruitvliegen die in de manja’s van Nickerie voorkwamen, afkomstig waren uit onder andere district Coronie.

Het is volgens Van Sauers belangrijk dat er een stuk bewustwording op gang komt vooral in Nickerie. Het streven is dat er alleen citrus, ananas en kokosnoten vanuit andere delen van het land naar Nickerie verhandeld mag worden.
Indien dit wordt nageleefd kan de export van manja’s, die ergens rond de twintig duizend kilo per jaar beloopt, veilig gesteld worden. Ook, wordt daarom door de overheid een wetgeving voorbereid en zal het groter publiek erop worden geattendeerd middels voorlichting, dat het verboden is om andere fruitsoorten dan voornoemd Nickerie binnen te brengen, meldt LVV.

Het ligt in de bedoeling dat medewerkers van LVV te Burnside zullen worden gestationeerd om controle uit te oefenen op de naleving hiervan. Het ministerie is bezig de producenten die manja’s ter export aanbieden te registreren. Hierdoor zijn opgekochte manja’s van een code voorzien, waardoor bij constatering van een afwijking de producent getraceerd kan worden.

 LVV doet een beroep op de consumenten die in Nickerie fruit met fruitvlieg (wormen) onder ogen krijgen, daarvan melding doen. Met behulp van de samenleving kan het ministerie de vruchten uit het export district veiligstellen en ook de lokale en internationale consumenten verzekeren van een gezond product.
Advertenties