Duurzaam beheer electronisch afval integraal aangepakt
03 Dec, 20:56
foto
(Beeld: Wikipedia)


De Inter-American Development Bank (IDB) financiert een regionaal project ‘E-waste management in Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago’ voor US$270.000. De kick-off workshop vond maandag virtueel plaats. Het project draait om het duurzaam beheer van elektronisch afval (E-waste) in de drie landen. De nationale coördinatie van het project ligt bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

Dit project is onderdeel van het integraal project voor afvalbeheer dat door ROM wordt voorbereid. De komende 2 jaren zullen informatie en gegevens over de productie en samenstelling van E-waste worden verzameld en belanghebbenden en bestaande verwijderingstrajecten worden geïdentificeerd, evenals de marktvoorwaarden voor het terugwinnen van recyclebare materialen. Verder zullen beoordelingsrapporten voor Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago worden ontwikkeld. ROM geeft aan dat binnen het project een sub-regionaal beheerplan voor E-waste, inclusief trainingsmodules voor het personeel dat het plan zal worden uitgevoerd en een bedrijfsplan voor de voorgestelde beheersoplossing.

Het project wordt uitgevoerd onder supervisie van de Basel Convention Regional Centre Caribbean (BCRC-Caribbean) in samenwerking met de BOKU Universiteit in Oostenrijk. Dit project is van meerwaarde voor Suriname, omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een nationale strategie voor het adequaat beheer van E-waste ter bescherming van mens en milieu en ter bevordering van de lokale economie, stelt ROM.

De groeiende hoeveelheid elektronisch afval (e-waste), waaronder mobiele telefoons, laptops, televisies, koelkasten en elektrisch speelgoed, vormt volgens de Verenigde Naties (VN) een grote bedreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bepaalde componenten van elektronisch apparatuur bevatten materialen die gevaarlijk zijn als ze niet op de juiste manier worden verwijderd en vervolgens terechtkomen in de bodem en grondwater.

De steeds groeiende rol die ICT en de digitale transformatie zal vervullen in de ontwikkeling van Suriname is onlosmakelijk verbonden met een hogere vraag naar elektronische apparatuur, en vervolgens het genereren van meer elektronische afval. De voorlichting van ROM schrijft dat het ministerie beleid voorbereidt, om op korte termijn alle vormen van afval op een moderne en milieuvriendelijke manier te beheren.
Advertenties