Kromosoeto in zijn laatste woord: Ik ben onschuldig
16 Oct, 00:54
foto
Ex-SPSB directeur Ginmardo Kromosoeto. (Archieffoto)


“Ik geloof in mijn onschuld. Ik ben onschuldig en ik vraag u mij in vrijheid te stellen. Sinds ik in de gelegenheid ben geweest om mijn bijdrage te leveren aan het bestuurlijke van het land, heb ik deze vol trots mogen uitvoeren. Het is ook daarom dat ik de opdrachten van de Staat Suriname zo goed en zo snel mogelijk heb uitgevoerd”. Zo betoogt Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) tijdens het voeren van zijn laatste woord in de zaak van de Centrale Bank van Suriname.

Kromosoeto zegt dat het vrijdag precies 429 dagen geleden is dat zijn vrijheid is ontnomen door de Staat Suriname. “Een periode van verdriet voor mij, verdriet voor mijn gezin, verdriet voor mijn familie, verdriet voor mijn vrienden, verdriet voor mijn geliefden. Als ze mij zullen vragen hoe het leven in de cellenhuizen is, zal mijn advies zijn om nooit daarin te belanden,” merkte hij op tegenover rechter Maytrie Kuldip Singh.

Kromosoeto geeft verder aan dat in de periode van zijn gevangenneming het inderdaad erg moeilijk geweest moet zijn voor zijn geliefden thuis. Hij zegt dat als enige kostwinner in huis er als familie ervoor is gekozen dat zijn vrouw zich volledig heeft toegelegd in de bediening van de Here. “En hij is ons genadig geweest. Ik ben haar dankbaar voor de ondersteuning naar mij toe. Dat zij de zorg van onze studerende kinderen zonder mij heeft gedaan,” zegt de ex SPSB directeur.

Het verbaast Kromosoeto dat tot heden een e-mail de aanleiding is geweest om hem als brein, de bedenker, te bestempelen en daardoor hem van zijn vrijheid te benemen. “Het is geen staatsgeheim geweest dat de Staat door de daling van de grondstofprijzen in financieel moeilijk vaarwater terecht is gekomen en dat daardoor steeds gezocht werd naar oplossingen. Ter ondersteuning van één der modellen ter oplossing is mijn bijdrage gevraagd. En die bijdrage heb ik ook geleverd en verwoord in een advies dat ik heb ge-e-maild. In die email is niets anders aangegeven dan een advies”.

Benito Pick, een van de raadslieden van Kromosoeto, heeft een fel verweer gevoerd over de Anti-corruptie Wet. Door het ontbreken van een commissie die in de wet dwingend is voorgeschreven, is er volgens de advocaten sprake van een niet ontvankelijkheidsverklaring. Richard Tjon A Joe, ook  raadsman van de oud-bankier, zegt dat het Openbaar Ministerie duidelijk moet motiveren wat de rol van zijn cliënt is geweest binnen de criminele organisatie.

De raadslieden hebben gepleit voor vrijspraak en het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie. Bij de volgende zitting op 22 december gaat de rechter uitspraak doen in deze zaak. “Het is daarom, mevrouw de Rechter, dat ik u vraag om mij in vrijheid te stellen, niet alleen vanwege mijn onschuld, maar ook vanwege mijn gezin en familie. De naam Kromosoeto is ernstig geschaad en ik zal mij zonder meer inzetten om dit te herstellen”.
Op 25 mei had de officier vijf jaar geëist tegen de ex-SPSB directeur. Hiervan wordt de tijd in voorarrest afgetrokken. Ook is er een boete geëist van SRD 150.000 of 12 maanden hechtenis.
Advertenties