Shaan Bhoendie nieuwe voorzitter Rekenkamer
27 Sep, 23:03
foto
President Chan Santokhi beëdigde drie functionarissen van de Rekenkamer. Links, ondervoorzitter Sieske Bonjaskie en rechts voorzitter Shaan Bhoendie en plaatsvervangend lid Varun Ramdin. (Foto: CDS)


Shaan Bhoendie is benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer. Sieske Bonjaskie is ondervoorzitter en Varun Ramdin is beëdigd als plaatsvervangend lid. President Chan Santokhi zei bij de plechtigheid maandag dat de Rekenkamer midden in de samenleving moet staan en een baken van vertrouwen zijn. Er moet deugdelijk toezicht zijn op het geld van de samenleving.

Het drietal werd beëdigd in aanwezigheid van parlementsvoorzitter Marinus Bee, leden van de Raad van Ministers, de ondervoorzitter van de Staatsraad en waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh. Volgens het staatshoofd draagt de voordracht van de personen de goedkeuring van zowel De Nationale Assemblee en de regering. “Dat betekent dat u een breed vertrouwen geniet om uw functie - het bewaken van de gelden van de samenleving - naar behoren te kunnen uitoefenen.” De president riep de Rekenkamer op om intensief te communiceren met de samenleving. Zij zal naast haar formele verslaglegging ook de samenleving moeten bedienen met uittreksels daarvan en wel in voor de samenleving begrijpelijke en eenvoudige taal, meldt de Communicatiedienst Suriname.

 “Een deugdelijke controle en verslaggeving bevordert ook het vertrouwen van de samenleving in het bestuur. Dat herstel van vertrouwen is dringend noodzakelijk”, zei Santokhi. Hij benadrukte dat de Rekenkamer een essentieel instituut is dat als een van de sluitstukken van het constitutioneel bestel dient, te weten: toezicht op de juiste omgang met het geld van het volk door de volksvertegenwoordigers. “De Rekenkamer vervult een belangrijke rol in een democratische rechtstaat. Het gaat immers om controle op bestedingen van geld van de samenleving en geld van de bevolking, dat dient zeer zorgvuldig te geschieden.”

Zowel de Comptabiliteitswet als de Wet Rekenkamer van Suriname verplicht alle overheidsinstellingen om informatie te vertrekken aan de Rekenkamer ter uitoefening van de toezichthoudende taak. Het orgaan toetst de uitgaven van de overheid op doelmatigheid en rechtmatigheid. “Het besteden van financiële middelen van de staat dient namelijk uitsluitend in het belang te zijn van de samenleving”, benadrukte de president.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October