Omzetbelasting per 1 oktober naar 12%
04 Aug, 00:00
foto
Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee.


Per 1 oktober 2021 zal de omzetbelasting voor alle drie categorieën gelijkgetrokken worden naar 12%. De omzetbelasting voor invoer van goederen was reeds op 21 januari verhoogd van 10% naar 12%. Voor levering van goederen is de omzetbelasting 10% en voor het verrichten van diensten 8%. Beide categorieën zullen per 1 oktober eveneens 12% zijn. Na heftige debatten, is dinsdagavond de wetswijziging goedgekeurd met 29 stemmen vóór en 13 tegen van de NDP. De BEP-fractieleider Ronny Asabina had tijdens zijn spreekbeurt meegedeeld tegen de wet te zijn.

Aanvankelijk zou de verhoging per 1 september ingaan. Diverse coalitieleden, onder wie Patricia Etnel (NPS), hadden gevraagd om de ingangsdatum verder te verschuiven. In september hebben de meeste gezinnen extra kosten. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning is meegegaan met dit beroep. Hij heeft ook meegedeeld dat er belastinghervormingen komen. Hij zal binnenkort een presentatie houden hierover in De Nationale Assemblee. Zowel coalitie- als oppositieleden voerden dat de druk op de bevolking groter wordt door diverse verhogingen. Achaibersing voerde aan dat diverse zaken gefinancierd moeten worden, het geld moet ergens vandaan komen. Met de Nationale Ziekenhuis Raad is overeenstemming bereikt, waarbij SRD 38 miljoen per maand opgehoest moet worden. De verhoging van de omzetbelasting zal SRD 22 miljoen opbrengen als iedereen zich houdt aan de verplichtingen.

De NDP- en BEP-fractie wezen erop dat de prijzen van goederen en diensten weer de lucht in zullen gaan. Dit terwijl onder andere ook de elektriciteitstarieven, brandstof, verzekeringen, water, openbaar vervoer de lucht in gaan. Het volk gaat gebukt onder de lastenverzwarende maatregelen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor om de ingangsdatum uit te stellen nadat het sociaal akkoord is bereikt met de vakbeweging en de effecten van al de verhogingen duidelijk zijn. Coalitiefractieleider tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs, Asis Gajadien, merkte op dat de beantwoording van de minister vertrouwenwekkend is en er volledige openheid is gegeven. Bovendien zullen de belastinghervormingen worden doorgevoerd. De verhoging van de omzetbelasting is wat de fiscaliteit betreft een van de laatste.

Achaibersing merkte op dat goederen die geïmporteerd worden niet gaan stijgen omdat die verhoging al is doorgevoerd. Het gaat nu om lokaal geproduceerde goederen en diensten. Volgens hem zal de druk 2 tot 3% zijn. De basisgoederen zijn hier niet aan onderhevig omdat die niet bezwaard zijn. Diverse goederen zijn ook vrijgesteld van omzetbelasting. Voor de kleine ondernemer is er vrijstelling van omzetbelasting tot SRD 24.000. Dit bedrag was aanvankelijk op SRD 6.000 maar is door input in De Nationale Assemblee opgetrokken. Er is ook gevraagd door Assembleeleden om een goede voorlichting te geven aan de samenleving. De communicatie zal volgens de minister worden opgevoerd voordat de wetswijziging in werking treedt.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October
Saturday 16 October