Minister Pinas bespreekt mogelijkheden en knelpunten met Fransen
22 Jul 2011, 22:30
foto
Minister Falisie Pinas had een Franse delegatie op bezoek. (Foto: TCT)


Transport en toerisme zijn twee belangrijke onderwerpen die minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft besproken met een Franse delegatie. Vertegenwoordigers van de Franse ambassade en de Kamer van Handel en Industrie waren op bezoek bij de bewindsman. De goede samenwerking op het gebied van de scheepvaart is tijdens het onderhoud benadrukt. Plannen voor de uitbreiding van de capaciteit van de veerboot die de dienst tussen beide landen onderhoudt, zijn wederom besproken.

Beide landen hebben aangegeven bezig te zijn met een studie hoe de capaciteit het best vergroot kan worden. In een persbericht zegt TCT dat het de wens van Suriname is om een vaste veerverbinding te hebben met alle buurlanden. Er zijn al beslissingen genomen over de brug over de Corantijnrivier. Er vindt nog verdere studie plaats over de brug over de Marowijnerivier.
Ook de mogelijkheid voor goederentransport over de Oost-West verbinding is besproken, na de volledige rehabilitatie van de Surinaamse haven.

Pinas heeft ook de aandacht gevraagd voor het feit dat Surinaamse toeristenbussen op Frans Guyanees grondgebied verboden worden door de regels van de Europese Unie. Ook de versoepeling van de visumplicht kwam aan de orde. De Franse ambassade heeft toegezegd deze zaken te zullen bestuderen.

Regionale integratie
TCT meldt dat ook gesproken is over de plannen van Suriname voor het bouwen van een haventerminal op Albina. Over de samenwerking op luchtvaartgebied heeft de bewindsman aangegeven dat het de wens is dat de SLM opnieuw haar vleugels naar Frans-Guyana uitslaat. De Fransen hebben hierop aangegeven dat ook zij de integratie in de regio belangrijk vinden. Zij zijn al begonnen met een studie over de mogelijkheid voor vliegverbinding met Suriname en Brazilië. Beide landen onderstrepen het belang van een optimale luchtverbinding om het toerisme te kunnen bevorderen.

Afgesproken is dat de Franse delegatie ook afzonderlijk gesprekken zal voeren met de SLM, de Scheepvaart Maatschappij Suriname, de Maritieme Autoriteit Suriname en Havenbeheer.Advertenties