DOE- Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid
18 Jan 2010, 15:00
foto


(buitenparlementair)

DOE deed mee met de verkiezingen maar behaalde geen parlementszetels en is buiten parlementair actief.
Website: www.doepartij.org

Monique Essed-Fernandes nam het initiatief om de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) op te richten. Zij benaderde Maarten Schalkwijk en richtten de partij op 2 december 1999.
DOE wil dat er meer geïnvesteerd wordt in de menselijke hulpbron en wil de participatie van burgers in de politieke en maatschappelijke besluitvorming bevorderen. De partij maakt zich sterk voor een structurele versterking, de handhaving en beleving van de democratie en rechtsstaat.
Deze partij deed mee aan de verkiezingen van 2000 maar haalde geen zetels.

Breuk

Vijf jaar later ging DOE samen met de Unie voor Progressieve Surinamers (UPS) de verkiezingen in. Ook deze keer kon er geen parlementszetel in de wacht gesleept worden. Intussen was Maarten Schalkwijk de nieuwe voorzitter.
De oprichters kregen meningsverschillen en Essed verliet de partij. Zij werd in 2005 presidentskandidaat van A1.
In 2005 besloot Schalkwijk de hamer over te dragen. Hij vond het jammer dat het volk niet gekozen heeft voor vernieuwing.
Carl Breeveld is gekozen tot voorzitter van DOE. Deze partij heeft jongeren als een belangrijke doelgroep. Jongeren maken ook deel uit van de leiding van DOE.
Op 16 januari 2010 besloot de partij om alleen de verkiezingen in te gaan. Het maakt de DOE niet uit of ze in de coalitie of oppositie een bijdrage zullen leveren. Eerste doel is om in het parlement te komen.

Wie is wie voorzitter Carl Breeveld?

Carl Breeveld is geboren op 20 september 1955. Hij komt van een familie waar religie een belangrijke rol speelt. Zijn vader was predikant. Breeveld studeerde theologie. Op 30 mei 2009 werd hij de derde voorzitter van DOE. Breeveld genoot daarvoor vooral bekendheid als directeur van de stichting Man mit man. Deze stichting beijvert zich voor het vernieuwen van het denken van de man.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October