Partijpolitiek verziekt EBS, verhoging tarieven prematuur
15 Apr, 04:18
foto


Partijpolitiek heeft de EBS altijd parten gespeeld en alle regeringen hebben zich hieraan schuldig gemaakt. Men benoemd namelijk steeds weer personen in de rvc die de nodige competentie missen en daar worden geplaatst om politieke hand- en spandiensten te verlenen. De vraag is wanneer politiek Suriname tot het besef zal komen dat het gaat om een nutsbedrijf dat gevrijwaard dient te zijn van partijpolitiek.

Als één van de concessievoorwaarden voor energiebedrijven overal ter wereld geldt, dat slechts een financieel rendement van 8 - 12% is toegestaan. Deze regel geldt omdat het gaat om monopolistische ondernemingen die ten nutte moeten zijn van de gemeenschap. Winstmaximalisatie is dus geen doel en de toegestane winstmarge dient om de interne investeringen veilig te stellen. Voor de EBS is de toegestane winstmarge vastgesteld op 10%. Verder dwingt men het bedrijf om een fictieve schuld in zijn boeken op te nemen voor zogenaamde subsidies die de overheid aan dit bedrijf zou verlenen. Er is echter absoluut geen sprake van subsidie, omdat bij daadwerkelijke subsidie het bedrijf geen schuld aan de overheid in zijn boeken zou hoeven op te nemen.

Deze situatie wordt ook in stand gehouden omdat de overheid hierdoor haar schuld aan het bedrijf voor energieleveringen gemakshalve verrekend met de eerder genoemde fictieve schuld. Alsof het niet genoeg is, heeft de politiek op een bepaald moment bedacht dat de EBS zich maar zou moeten bezighouden met de transmissie en distributie van energie en dat derden voor de opwekking zouden moeten zorgen. Dit is pure struisvogelpolitiek, in plaats van het echte probleem op te lossen, schuift men het namelijk van zich af. Deze kortzichtige opvatting heeft uiteindelijk geleid tot de onlangs afgekondigde energiewet die erop gericht is om particuliere opwekkers die op commerciële basis energie zullen produceren, te faciliteren.

Het effect is nu al manifest; zie daarvoor de onlangs getekende overeenkomst met een Noors bedrijf voor de productie van waterstof en de levering van energie aan de EBS, zonder dat de verkoopprijs en de voorwaarden van te voren bekend zijn. Zie ook de onlangs getekende overeenkomst met een particulier om de kaf in Nickerie te verwerken tot energie. Dit project was al door de EBS zelf in voorbereiding op basis van de ervaring met kafverwerking bij de SML. Het enige dat zou moeten gebeuren is het maken van wetgeving die aan de EBS exclusiviteitsrechten toebedeeld om de rijstkaf gratis op te ophalen bij de padiepellerijen.

Nu al kan onomwonden worden gesteld dat in de genoemde particuliere investering van USD 25 miljoen ca. USD 20 miljoen aan lucht zit. De kostprijs bij opwekking door dit bedrijf zal ongeveer 25 $ct/kWh bedragen, terwijl bij eigen opwekking door de EBS de kostprijs ca. 5 $ct/kWh zou zijn. In plaats van een verhoging van energietarieven kan er een inspanning worden gedaan om de gemiddelde kostprijs bij de EBS te verlagen, dat kan als volgt:
1. Herzie per ommegaande de zeer nadelige “Power Purchase Agreement” (PPA) voor energieleveringen van Staatsolie aan de EBS. Stel de toegestane winstmarge bij naar 10% en betaal slechts voor afgenomen energie;
2. Stel de EBS in de gelegenheid om zelf zijn brandstofbehoefte te importeren, welke thans is uitbesteed aan Staatsolie;
3. Draag per ommegaande de Afobaka stuwdam inclusief de Oppenheimerschuld (USD 125 miljoen) over aan de EBS;
4. Innoveer de oude Diesel Power Plant van de EBS aan de Saramaccastraat naar het niveau van de nieuwe powerplant. Dit kan door alle oude inefficiënte machines gefaseerd te vervangen door nieuwe grotere MAN-eenheden;
5. Laat de EBS de kaf in Nickerie zelf verwerken tot energie en annuleer de overeenkomst met het Noorse waterstofbedrijf;
6. Verzelfstandig OGANE;
7. Schrap de fictieve schuld van de EBS bij de overheid;
8. Licht de bestaande energiewet door en stel haar eventueel bij. Een aantal van deze maatregelen kan getroffen worden zonder dat het geld kost en op basis van de verwachte kostenverlagende effecten zou de eerder uitgevoerde tarievenstudie door de EBS, geactualiseerd kunnen worden.

De verwachting is dat de huidige tarieven niet verhoogd hoeven te worden en o.a ook de volgende neveneffecten zullen sorteren:
1. De EBS hoeft niet meer "gesubsidieerd" te worden;
2. De energierekening van de staat zal significant dalen en haar begrotingstekort neemt ook sterk af;
3. De energietarieven voor belangrijkere economische sectoren gaan omlaag;
4. De economische bedrijvigheid en ook de werkgelegenheid nemen toe;
5. De concurrentiepositie van ons productief bedrijfsleven zal sterk worden verbeterd.

Ir. Kenneth Vaseur
(Expert Energievoorziening en ex-directeur EBS)
pdf-icon.gif Verhoging_energietarieven_uit_den_boze_volledig.pdf                
Advertenties