NDP verwerpt besluit VS over Cuba; vraagt actie van president
05 Mar, 00:38
foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) verwerpt het ongefundeerde en ongenuanceerde besluit van de Verenigde Staten (VS) om Cuba te plaatsen op de lijst van landen die het terrorisme faciliteren. In een brief aan president Chan Santokhi vraagt NDP-voorzitter Desi Bouterse om in overleg met de staatshoofden van de Caricom, de VS op te roepen dit besluit onmiddellijk terug te draaien.

Deze maatregel dient volgens de NDP ook beschouwd te worden als een poging om de regering en het volk van Cuba te isoleren van de internationale gemeenschap, om gewenste politieke veranderingen in het land te bewerkstelligen.
De NDP is van mening dat het Cubaanse volk enorm te lijden heeft onder de jarenlange onmenselijke blokkade, die het ten onrechte is opgelegd, door de VS. De NDP wijst op het feit dat de vele oproepen van de internationale gemeenschap, om deze blokkades op te heffen, niet wordt gerespecteerd door de VS.

De afgelopen twee regeringen waaraan de NDP leiding heeft gegeven, heeft zij zich enorm ingezet voor de verdere integratie in de Caribische regio en respect voor de soevereiniteit van de Staten, stelt de partijleiding. Hiermee is bijgedragen aan de handhaving van de regio als een vredeszone. Bouterse wijst erop dat de principes van niet inmenging en non-intervention altijd gehanteerd en gepresenteerd zijn als uitgangspunten.

U kunt de brief van de NDP aan de president hier downloaden.
pdf-icon.gif NDP-brief_over_Cuba.pdf                
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April