May overweegt te stoppen met uitdelen oso dresi
25 Feb, 09:28
foto
Germain May, beoefenaar van de alternatieve geneeskunde, (links) met het middel dat volgens hem Covid-19 kan genezen.


Hoewel Germain May, beoefenaar van de alternatieve geneeskunde, dagelijks wordt gebeld door mensen die vragen naar zijn Super Fever Medicine, kan hij deze oso dresi niet meer uitdelen. De politie wordt op hem afgestuurd wanneer hij op een plek is om de medicijn te verstrekken aan de mensen. “Ik overweeg om te stoppen met het uitdelen van de ‘Super Fever Medicine’, want ik word geboycot door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid”, zegt May.

Minister Ramadhin om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws niet tegen oso dresi te zijn, maar elk middel dient de goedkeuring te hebben van de registratiecommissie van Volksgezondheid. De bewindsman merkt op dat er contact is geweest met May. Hij was bereid om mee te werken aan het traject dat afgelegd moet worden voordat een middel wordt goedgekeurd. Ramadhin die ook arts is, zegt dat het een onverantwoorde uitspraak is dat zijn middel Covid-19 geneest. Hij voert aan dat het hier om een virale infectie gaat, die in de meeste gevallen - net als griep en pokken - spontaan geneest.

De traditionele geneeskundige heeft vorige week woensdag enkele medicijnen naar de registratiecommissie gebracht. Hij heeft die intussen moeten ophalen, omdat May heeft vernomen dat elke medicijn met een dossier ingeleverd dient te worden. Ondanks hij deskundigen hiermee heeft belast, meent May dat er belemmeringen voor hem worden gelegd om geen erkenning te krijgen voor zijn oso dresi.

De alternatieve geneeskundige vraagt zich af waarom hij alleen zich moet houden aan wet- en regelgeving, terwijl veel mensen over straat oso dresi aan mensen verkopen. Ook weet hij dat veel standhouders van de Vreedzaam Markt traditionele geneesmiddelen te koop aanbieden. “Waarom worden die mensen niet aangepakt, maar ik word met veel machtsvertoon ontruimd”, zegt May, die doelt op de gevallen in Albina en Paramaribo-Noord.

Hij heeft de indruk dat hij de erkende artsen beconcurreert en de overheid opkomt voor de belangen van die artsen. May ziet graag dat de overheid alle middelen aangrijpt om het coronavirus de kop in de drukken, omdat mensen zijn Super Fever Medicine aanprijzen. "Nadat ze de oso dresi hebben ingenomen, zijn ze genezen van Covid-19. Misschien hadden we geen vaccin nodig en de Staat kon veel geld besparen”, zegt de traditionele genezer.

Mensen staan in de rij om het middel te kunnen bemachtigen.
 
May is afkomstig uit het dorp Apoera en zegt de alternatieve geneeskunde al 22 jaar te beoefenen. Hij heeft de oso dresi van zijn grootmoeder en andere ouderen geleerd en heeft deze vastgelegd. De traditionele geneeskundige geniet wel enorme waardering bij vele mensen. Ze komen in grote getale, ook politieagenten en verpleegkundigen, zijn Super Fever Medicine halen. Naar zijn zeggen heeft hij landelijk 420.000 flessen van onder andere 250 milliliter uitgedeeld.

Minister Ramadhin vindt de uitspraak van May dat zijn medicijn Covid-19 geneest "onverantwoordelijk". Hij keurt deze bewering ten stelligste af. Er zijn volgens Ramadhin geen middelen tegen virale infecties. Als May anders beweert, moet hij het kunnen bewijzen. Om een middel goed te keuren zijn er data nodig. Op basis van gegevens kan een middel worden beoordeeld. Indien May datasheets heeft, kan hij deze vandaag nog indienen op het ministerie. "Indien hij hulp nodig heeft, is het ministerie bereid hem te helpen. Hij moet het middel niet uitdelen, zolang het niet is onderzocht. Niet geregistreerde middelen zijn gevaarlijk voor de gezondheid", benadrukt Ramadhin. Hij verwijst de uitspraak van May dat zijn middel mensen kan genezen, naar het rijk der fabelen. De werking van de medicijn moet eerst onderzocht en aangetoond worden, want er mag geen valse hoop gegeven worden aan mensen.
Advertenties