Snijders: Stroomkorting moet worden gecompenseerd
27 Jan, 13:11
foto
Errol Snijders, voorzitter van de AVVS 'De Moederbond' (Foto: René Gompers)


Errol Snijders, voorzitter van de AVVS De Moederbond is er niet over te spreken dat de directie van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) voornemens is om het eenmaal verkregen recht ter compensatie van het loon in de vorm van gratis energieverbruik terug te draaien. "Wij waarschuwen dat indien dit zal worden uitgevoerd, wij genoodzaakt zullen zijn dit eenmaal verkregen recht te doen compenseren door een aparte loonsverhoging."

De vakbondsman is er niet over te spreken dat sommige bedrijven maatregelen treffen "die zouden kunnen leiden tot onvoorziene excessen." Snijders doet een beroep op deze bedrijven om het beleid om te buigen en de vakbeweging er vanaf het begin bij te betrekken. Hij valt er ook over dat de vakbeweging achteraf wordt geconfronteerd met maatregelen die bepaalde bedrijven treffen.

Ook de vakbond bij de EBS, OWOS, heeft laten weten dat het personeelstarief een principieel standpunt is. De bond zal intrekking van het personeelstarief niet accepteren. De stroomkorting is een arbeidsvoorwaarde van de werknemers en is een voorziening die doorgaat na de pensionering. Volgens de bond bestaat deze arbeidsvoorwaarde al langer dan honderd jaar en maakt het deel uit van het loon. De bond zegt dat het wegvallen van deze voorziening, het besteedbaar inkomen van het personeel achteruit zal gaan. "We zullen niet accepteren dat er over ons, zonder ons wordt besloten door derden," schrijft de bond aan zijn leden.

Intrekking van de stroomkorting is ter sprake gekomen bij diverse presentaties van de regeringscommissie over de herziening van de stroomtarieven. Met verwijzing naar de Grondwet en zoals afgesproken met de regering, zegt Snijders dat de betrokkenheid van de vakbeweging bij het beleid van als niet optimaal wordt ervaren. Hij ziet daar graag en zo spoedig mogelijk verandering in.
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March