Mathoera: Defensiesamenwerking met VS wordt versterkt
12 Jan, 00:00
foto
Admiraal Craig Faller, commandant US Southern Command.


De hoogste militaire leider van het Amerikaanse Southern Command (USSouthcom), admiraal Craig Faller, is op woensdag 13 januari te gast in Suriname. Het werkbezoek staat in het teken van “de versterking en het uitbouwen van de bestaande defensiesamenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten”, zegt Defensieminister Krishna Mathoera aan Starnieuws. “Bezoeken op dit hoge niveau benadrukken de belangrijkheid van de samenwerking tussen partijen.”

Op agenda van de admiraal staan onder meer besprekingen met defensie en legertoppers van Suriname en een beleefdheidsbezoek aan president Chan Santokhi. “Wij zullen deze ontmoeting gebruiken om de gebieden van samenwerking te bespreken en te intensiveren.” Suriname gaat voor het verduurzamen en versterken van het partnerschap en de veiligheidssamenwerking met de Amerikaanse defensieorganisatie.

Er wordt al jaren op tal van gebieden samengewerkt als het gaat om veiligheid in eigen land en de regio, capaciteitsversterking tot aan gezamenlijke militaire trainingen en verschillende missies. Deze zijn heel belangrijk, geeft de minister aan. “Je leert elkaar kennen, je doet kennis en ervaring op en hoe beter op elkaar af te stemmen.” Het samen optrekken is vandaag de dag ondenkbaar in de wereld. Grote en kleine landen werken samen. “Veiligheidskwesties worden steeds uitdagender en vragen om een gezamenlijke aanpak.”

De komst van de commandant Southcom is een follow-up van afspraken die zijn gemaakt tijdens het werkbezoek van de Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken afgelopen september. Mathoera zat toen ook aan de gesprekstafel met de Amerikaanse delegatie. Defensiesamenwerking was een van de agendapunten. Deze is verder uitgewerkt door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking tijdens zijn werkoverleg in de VS, de vorige maand.

Admiraal Faller is momenteel in buurland Guyana. Tijdens zijn driedaags bezoek daar ontmoet hij naast defensieautoriteiten ook de Guyanese president Irfaan Ali. In november 2014 bezocht generaal John Kelly, commandant Southcom ons land. Naast zijn werkbesprekingen en veldbezoeken, overhandigde hij toen 1000 ebola veiligheidsuitrustingspakken.

Southcom, het Zuidelijk Commando is een van de zes geografisch-gerichte commando’s van het Amerikaanse Defensieministerie. De focus bij hen ligt op alle Amerikaanse militaire operaties in Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied en veiligheidssamenwerking met defensie- en openbare veiligheidstroepen in onze regio.
Advertenties