Avondklok naar 22:00 uur, maatregelen blijven van kracht
25 Oct 2020, 18:17
foto
President Chan Santokhi.


De avondklok is vanaf morgen gedurende de komende twee weken versoepeld naar 22:00 uur in plaats van 21:00 uur. President Chan Santokhi zegt dat de integrale aanpak van Covid-19 in het land werkt. Er is een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen en zijn alle recente uitbraken waaronder in Apoera, Kwamalasamutu en Saramacca onder controle. De overige maatregelen blijven van kracht. Het staatshoofd waarschuwt dat bij een stijging van boven de 25 infecties per dag, de regering genoodzaakt zal zijn de beperkingsmaatregelen weer aan te scherpen.

President Santokhi sprak als volgt:
  
Volk van Suriname, goedendag, 
Twee weken na de laatste toespraak, aangaande de Covid-19-maatregelen, richt ik mij wederom tot u.
Als staatshoofd deel ik u met gepaste enthousiasme mede, dat wij alweer een stap dichter naar normalisatie kunnen nemen. De integrale aanpak van de COVID-19 Pandemie in Suriname werkt. De cijfers staven dat. Wij zien een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apoera, Kwamalasamutu en Saramacca, zijn thans onder controle.

Landgenoten,
Het gaat de goede kant op. Maar wij zijn er nog lang niet. Blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden!
Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe gevallen per dag. Wij hopen dat dit beeld zich de komende zeven tot tien dagen voortzet.  Wij rekenen daarvoor op uw medewerking. Maar weest u gewaarschuwd; bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag, zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen.

Volgende week arriveren de antigeen sneltesten. Mijn dank gaat uit naar de PAHO/WHO voor deze geste. Deze testen bieden binnen een half uur resultaat. De testen zullen gebruikt worden door de ziekenhuizen, voor cito triage van bepaalde patiënten met klachten, en op de verschillende test sites in stad, district en binnenland.

Al met al voel ik mij als staatshoofd steeds meer verzekerd, dat wij als natie hier bovenop zullen komen. Terwijl wij stap voor stap de nodige protocollen implementeren, weten wij dat grote delen van de samenleving en diverse sectoren in het bedrijfsleven nog steeds zwaar gebukt gaan onder de sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen van de COVID19 pandemie. Ik wil dat u weet dat het beperken van de impact van de Covid-19 pandemie op onze samenleving, onze bijzondere aandacht heeft. Wij werken intensief aan modellen waarbij elke burger in zijn of haar rechten gekend is. Tegelijkertijd is het de plicht van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en te waarborgen. En zo ook is het de plicht van elke burger om de maatregelen nauwgezet in acht te nemen.

Dus, neen; u kunt nog niet uitbundig feesten.
Neen; die warme brasa’s moeten nog even uitblijven.
Ja; het is uw plicht overtredingen te rapporteren.
Ja; u zult de sociale controle moeten uitoefenen.

Covid-19 is nog niet voorbij. Er zijn nog nieuwe gevallen. Er zijn nog burgers, die overlijden. Ook afgelopen week heeft 1 Surinamer de strijd tegen deze ziekte verloren. Onze condoleances gaat uit naar alle nabestaanden.

Landgenoten,
De algemene Covid-19 maatregelen blijven van kracht;
1.   Draag uw mond- en neusbedekking
2.   Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand ten alle tijden in acht.
3.   Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

Vanaf maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 1
Het Uitgaansverbod is thans ingesteld van 22:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
● Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.
● De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon  per 5 vierkante meter tegelijkertijd.
Maatregel 4
Sportactiviteiten in de buitenlicht, recreatief voetbal en volleybal in de buitenlucht mogen met inachtneming van de toepasselijke protocollen plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat overige contactsporten niet zijn toegestaan.
Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6
Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.
Maatregel 7
Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Indien zij beschikken over terrassen in de openlucht, mogen deze ook zijn geopend.
Verder zijn opengesteld;
Markten,
Recreatieoorden;
Casino’s;
Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
Kansspelkantoren;
Sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.
Contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;
Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID19 maatregelen.
Maatregel 8
De grens via de lucht is uitsluitend beperkt geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Dit personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijk aard.
Maatregel 9
Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen .
Maatregel 10
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om  zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.
● De situatie is onder controle. Wij moeten echter waakzaam blijven.
● Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland, is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijk aard. In alle gevallen kan reizen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming.
● Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor voetbal en volleybal reeds zijn vastgesteld. Wij werken met voortvarendheid aan de protocollen van de overige takken van sport.
● Ten aanzien van de handhaving. Er is een Covid Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.
● Het hoogste College van Staat, de rRegering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en Covid-19 preventie protocollen dringend in acht nemen.

Beste Landgenoten,
Gezonde voeding en optimaal bewegen, zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterkt uw eigen weerstand ten alle tijde. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tot slot danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren.
We gaan het samen doen,
voor ons allen,
voor onze kinderen,
voor ons geliefd land Suriname.
God zegene u.
Dank U voor uw aandacht.
Advertenties