G-20 schort schuldbetalingen met nog een half jaar op
16 Oct, 15:41
foto


De groep van 20 landen, die de grootste economieën ter wereld vertegenwoordigen, zijn overeengekomen de opschorting van schuldbetalingen met nog eens zes maanden te verlengen om de meest kwetsbare landen te ondersteunen in hun strijd tegen de coronavirus-pandemie. De G-20 zegt dat de verlenging voortdurende verlichting zal bieden voor de US$ 14 miljard aan schuldbetalingen die anders aan het einde van het jaar zouden zijn betaald.

Het besluit van woensdag geeft ontwikkelingslanden tot eind juni 2021 de tijd om hun uitgaven te concentreren op gezondheidszorg en noodstimuleringsprogramma's in plaats van op het terugbetalen van schulden. De aankondiging van de G-20 werd aanvankelijk op Twitter gedaan tijdens een bijeenkomst van de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale bank en werd later bevestigd op een persconferentie. De virtuele discussies vinden plaats aan het begin van de bijeenkomsten van deze week van het 189 landen tellende Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, die ook virtueel worden gevoerd vanwege de coronavirus-pandemie.

Internationale hulporganisaties toonden hun teleurstelling dat er niet meer schuldverlichting wordt geboden door het moratorium op schuldbetalingen voor een heel jaar te verlengen of door een deel van de schuld kwijt te schelden in plaats van de betalingen alleen op te schorten. "Deze pandemie heeft een flagrante en onrechtvaardige dubbele standaard blootgelegd: de rijkste landen ter wereld houden zich aan één reeks regels en de armste ter wereld volgens een andere", zegt David McNair, uitvoerend directeur voor mondiaal beleid bij ONE, een internationale hulpgroep.

G20-functionarissen voerden aan dat de hulp die wordt geboden 46 van de 73 in aanmerking komende landen helpt, met inspanningen om deze uit te breiden. Sommige critici hebben ook geklaagd dat China bezwaar had tegen delen van de plannen voor schuldverlichting die naar voren zijn gebracht.

"Het is jammer dat de dringende behoefte aan een bredere schuldverlichting voor arme landen wordt belemmerd door de schijnbare weerspannigheid van China, dat een belangrijke schuldeiser is geworden", zei Eswar Prasad, hoogleraar economie aan de Cornell University en voormalig hoofd van de afdeling China van het IMF. "China heeft bewezen een onwillige deelnemer te zijn aan multilaterale inspanningen voor schuldverlichting, door zijn beperkte economische en geopolitieke belangen boven een collectieve aanpak te stellen om de lasten voor arme landen te verlichten."

"We moeten nog meer doen", erkende Mohammed al-Jadaan, minister van Financiën van Saudi-Arabië, dit jaar voorzitter van de G-20, op een persconferentie na de bijeenkomst van woensdag. "We moeten ervoor zorgen dat deze landen volledig worden gesteund bij hun inspanningen om de Covid-19-pandemie aan te pakken. … We zijn overeengekomen om het initiatief tot schorsing van de schuldendienst met zes maanden te verlengen."

Al-Jadaan zei dat er tijdens de vergaderingen van april verdere besprekingen zullen plaatsvinden om te beslissen of de schorsing met nog eens zes maanden moet worden verlengd. Hij benadrukte dat de pandemie de fiscale stabiliteit van veel landen heeft bedreigd, met name de armste.

Al-Jadaan kondigde aan dat een volgende virtuele bijeenkomst van de ministers van Financiën gepland staat voor volgende maand, vóór de top van de leiders op 21-22 november. Er zal dan worden gestreefd naar overeenstemming over een kader dat verder gaat dan zelfs het huidige initiatief voor schuldopschorting. Hij gaf verder geen details.

In een slotcommuniqué drong de G-20 er ook bij particuliere geldschieters op aan zich aan te sluiten bij haar initiatief voor schuldopschorting. "We zijn teleurgesteld over het uitblijven van vooruitgang bij de deelname van particuliere schuldeisers" aan de schuldverlichting, "en moedigen hen sterk aan om op vergelijkbare voorwaarden deel te nemen wanneer daarom wordt verzocht door in aanmerking komende landen."
Advertenties