Regels bij behandeling strafzaken per 1 oktober
30 Sep, 19:12
foto


Op basis van de door de regering aangekondigde maatregelen van de Covid-19 voorschriften, zijn de richtlijnen bij strafzaken in eerste aanleg eveneens iets aangepast per 1 oktober. Het horen van verdachten geschiedt zoveel als mogelijk in persoon, de in hechtenis verkerende verdachten worden hiertoe aangevoerd naar het gerechtsgebouw. Desondanks blijft de mogelijkheid om verdachten telefonisch te horen in stand, o.a. bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis, meldt de griffie van de Kantongerechten Strafzaken. 

Met het oog op het gefaseerd op gang brengen van de openbaarheid van de strafzitting, zullen naast de raadsman van de verdachte, in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen.

Van deze richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. Onder andere wordt steeds rekening gehouden met de grootte van de zaal waarin de zitting wordt gehouden en het aantal verdachten en raadslieden per strafzaak. 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen onverkort blijven gelden: zodra men zich op het terrein begeeft, behoort men voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Van een ieder wordt de temperatuur in de halsstreek gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten tot het gebouw. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.
Advertenties