Anti-Corruptie Burger Initiatief wil burgers bewust maken
17 Sep, 22:38
foto


Het Anti-Corruptie Burger Initiatief (ACB Initiatief), een onafhankelijk initiatief van gecommitteerde vrijwillige burgers, dat niet verbonden is met politieke partijen of politiek bestuurlijke instanties, is dinsdag virtueel gelanceerd. Dit initiatief heeft onder meer tot doelstelling het bevorderen van corruptiebestrijding in de breedste zin en het bewustmaken van burgers over alle vormen van corruptie. Per 1 oktober zal een burgeraanspreekpunt operationeel zijn.

Dit burgerinitiatief wordt gestuurd door een coördinatieteam en deskundigen op vrijwilligersbasis. Het netwerken met alle sectoren, relevante organisaties en de media wordt als noodzakelijk gezien bij de uitvoering van activiteiten. Het zichtbaar maken van corruptie problemen en oplossingsgerichte modaliteiten zijn volgens het ACBI, essentieel.

Het initiatief zal als een monitoring platform dienen ter versterking van uitvoering van de Anti-Corruptie wet. Een uitgangspunt van het initiatief is dat wanneer een samenleving corruptie herkent en gezamenlijk bestrijdt, het ook beter in staat is om rechtvaardigheid op te eisen voor alle burgers.

U kunt het basisdocument ACBI hier lezen.

pdf-icon.gif ACB_Initiatief_Basis_doc_final.pdf                
Advertenties