Bureau Eenheid, werkarm president, lenigt acute nood in Coronie
13 Sep, 00:58
foto
Het Bureau Eenheid, een werkarm van president Chan Santokhi, heeft de eerste voedselpakketten zaterdag verdeeld in Coronie.


Het Bureau Volkscontacten op het Kabinet van de President is omgedoopt in Bureau Eenheid. De eerste voedselpakketten zijn zaterdag in Coronie verstrekt aan burgers en tehuizen. Stanley Dijksteel, coördinator van het Bureau, zegt in gesprek met Starnieuws dat samen met districtscommissaris Maikel Winter de eerste 50 voedselpakketten zijn verstrekt daar waar de nood het hoogst is, vanwege de Covid-19 crisis. Bureau Eenheid is er voor armoedebestrijding maar tegelijkertijd gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de hulpbehoevenden zodat de persoon hierdoor meer mogelijkheden heeft. 

Ook het Kindertehuis De Toekomst en het Verpleeg- en Verzorgingshuis Huize Lunor hebben pakketten overhandigd gekregen. Er zullen in het kokosdistrict nog 550 pakketten verstrekt aan anderen die de hulp ook nodig hebben. Dijksteel merkt op dat er nauw samengewerkt wordt met de districtscommissariaten en diverse ministeries. Zo zijn de pakketten samengesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Op alle districtscommissariaten zullen personen van Bureau Eenheid werkzaam zijn, waardoor op acute noden snel ingespeeld kunnen worden zonder een lange bureaucratische weg. 

Dijksteel merkt op dat president Chan Santokhi in het gehele land nauw contact wil hebben met het volk. Er zullen ook dependances zijn in alle districten. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten van de regering. Bureau Eenheid neemt het ruim honderd personen tellende personeelsleden over. Een deel is uitgeleend door diverse ministeries. Na evaluatie zal worden bepaald wie teruggaat naar de ministeries en wie verder ingezet zullen worden. Er zal een inventarisatie worden gepleegd. Voor velen was het werk bij het toenmalige Bureau Volkscontacten aantrekkelijk omdat er een toelage van 50% werd gegeven, maar dit is nu ingetrokken door de president. 

Als werkarm van de president zal het Bureau Eenheid bij acute nood meteen inspelen, maar er zullen projecten geïnitieerd worden om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Er zijn volgens Dijksteel verschillende mogelijkheden om mensen te helpen door goed samen te werken met de ministeries. Door dependances en medewerkers te stationeren op de districtscommissariaten zal er snel ingespeeld kunnen worden op de noden. 
Advertenties