Goerdayal moet drie grote projecten trekken
28 Aug, 06:41
foto
Pertap Goerdayal, trekker van drie projecten. (Foto: CDS)


Pertap Goerdayal is door president Chan Santokhi benoemd als voorzitter van een project management team alle grote en middelgrote projecten van infrastructurele aard in kaart moet brengen. Hij heeft ook de leiding van het project management team dat van drie grote projecten een studie zal maken. Het gaat om de luchthaven van Nickerie, de grensplaats Albina en Atjoni, de opstapplaats naar het zuiden van het land. Goerdayal is ook voorzitter de commissie die activiteiten voorbereid rond de viering van 45 jaar Srefidensi. 

De luchthaven van Nickerie moet voldoen aan internationale standaard om de agrarische productie te stimuleren en tegelijkertijd toerisme te bevorderen. De airport zal daarnaast ook ingezet kunnen worden bij de toekomstige exploitatie van de oliegebieden. In het oosten zal Albina een voorname rol moeten vervullen in de relatie met Europa. Samen met Frankrijk zal Albina tot een moderne stad gemaakt moeten worden en zodanig gepositioneerd dat er in het gebied geïnvesteerd wordt in handel, hotelwezen en onderwijs. Als dit gebeurt “dan gaat het goed met de lokale gemeenschap, maar dan hebben we ook faciliteiten gecreëerd voor onze ondernemers en exporteurs dat ze hun goederen kwijt kunnen richting Frankrijk, via Frans-Guyana en omgekeerd,” blikt president Santokhi vooruit. Hij wees verder ook op de twee grote bruggenprojecten met Guyana over de Corantijnrivier en met Frankrijk over de Marowijnerivier.

Santokhi merkte tijdens de installatie op dat in het zuiden de asfaltweg van Paramaribo naar Atjoni veel bedrijvigheid en ontwikkeling met zich meebrengt, maar dat deze nog onvoldoende gemonitord worden door de overheid. Atjoni zal als een tweede grote stad gepositioneerd worden. “Met alle randvoorwaarden die horen bij een moderne stad, stedenbouwkundige ontwikkeling, zorg, onderwijs, huisvesting ect.,” voerde de president, meldt de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht. 

Het managementteam 'projecten van infrastructurele aard' heeft als taak het identificeren van alle grote projecten die afgelopen tijd geïnitieerd zijn en gegund zijn, uitgevoerd worden en niet uitgevoerd worden, gestopt zijn of stagneren. De presidentiële werkgroep moet aanbevelingen aan de regering presenteren over de status van deze projecten en hoe de regering ermee zal moeten omgaan. De president "wil niet geconfronteerd worden met situaties die leiden naar kapitaalvernietiging, maar ook niet met situaties die niet op een correcte wijze zijn gegaan of situaties waarin reeds gunning is verleend, maar zaken niet of niet goed uitgevoerd worden. We gaan weer als regering controle moeten krijgen over al deze grote projecten.”

Advertenties