Sapoen: Integratie Javanen dwars door politieke scheidslijnen
09 Aug, 08:41
foto


Politiek leider van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging, Raymond Sapoen, vindt het een belediging aan het adres van alle Javanen in Suriname dat ter gelegenheid van 130 jaar Javaanse Immigratie politici, maar ook niet-politici het imago van deze vreedzame en vooruitstrevende bevolkingsgroep koppelen aan enge partijpolitieke belangen. De bijdrage en de voltooide integratie van de Bangsa Jawa aan en binnen de Surinaamse samenleving in al haar facetten gaan geheel daaraan voorbij, gelet ook op de uitslag van de afgelopen verkiezingen. De recente verkiezingsuitslag heeft immers uitgewezen  dat de zogenaamde Javaans georiënteerde politieke eenheidsbeweging faliekant is afgewezen dat ze nu slechts een gedoogpositie inneemt in de huidige politieke constellatie. Van alle bevolkingsgroepen in Suriname zijn de Javanen wellicht het meest politiek geïntegreerde volksdeel en op zich is daar niets mis mee, stelt Sapoen in een verklaring. 

De HVB kijkt toekomstgericht en brengt op deze memorabele dag die al enkele jaren samenvalt met de Internationale Dag der Inheemsen in de eerste plaats hulde uit aan al degenen die ons zijn voorgegaan en die eeuwenlang in barre omstandigheden de strijd  tegen genocide, onderdrukking en discriminatie  hebben gevoerd. Het is ook passend om namens  alle nakomelingen van immigranten die ons land in de loop der eeuwen hebben bevolkt respect en eerbetoon te betuigen aan de Inheemsen dat het mogelijk is  ook samen en vreedzaam met hun te mogen leven in Suriname als oorspronkelijke bewoners van het land. Maar ook voor de enorme bijdrage die zij middels hun tradities en kennis hebben geleverd en nog steeds leveren aan het cultureel erfgoed van de wereld."

"Desondanks mogen we onze ogen niet sluiten voor de realiteit en vooral niet vergeten waarom de Verenigde Naties deze internationale dag voor Inheemsen op 9 augustus heeft ingesteld, namelijk om aandacht te vragen van de overheid voor de behoeften van de Inheemsen die vooral op het gebied van hun collectieve grondrechten, onderwijs en gezondheidszorg bedreigd worden in hun bestaan. Ten aanzien van de juridische erkenning en bescherming van hun traditionele grondenrechten en hulpbronnen, zal de partij erop toezien dat het stappenplan dat in het kader van de complexe grondenrechtenproblematiek is voorbereid door de vorige regering, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd".

"Net zo het belangrijk is voor onze gemeenschappelijke ontwikkeling dat de Inheemsen door oprukkend economisch geweld hun spirituele binding met de hun omringende natuur niet wordt ontnomen, net zo belangrijk is het dat het cultureel erfgoed van de Javanen in Suriname niet teloor gaat", zegt Sapoen. Maar op deze dag moeten we als nakomelingen van de Jawa immigranten bovenal inspiratie putten uit de meesterlijke ontwikkelingsprojecten voortgebracht door grote zonen als bijvoorbeeld Prof.dr.ir.W.J. Van Blommenstein, de wereldvermaarde civiel-ingenieur met Indonesische roots naar wie onze eigen Brokopondostuwmeer officieel is vernoemd. Zonder een grote dosis ambitie, discipline, creativiteit en doorzettingsvermogen was dit immens waterkrachtwerk nooit tot stand gekomen en het ligt nu aan ons hoe wij de stuwdam aanwenden voor extra energie of als impuls zien voor de aanwending van alternatieve (schone) energie in de naaste toekomst ten behoeve van de gehele samenleving".

De HVB feliciteert de samenleving en spreekt de hoop uit dat ondanks de Covid 19 en financiële beperkingen, het een  bezinningsvolle, plezierige en bovenal een veilige Ingi-Jawa dey wordt. 
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October