FOLS: Complimenten bij herstart onderwijsproces 
07 Jul, 14:08
foto
Leerlingen van het 8e leerjaar van OS Mariënburg die toets moeten maken in augustus. De herstart van het onderwijsproces voor examenklassen is gisteren begonnen.


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) complimenteert alle leerleerkrachten van haar lidorganisaties, alsook ouders en leerlingen voor de voortreffelijk wijze waarop is ingaan op het beleidsonderdeel van het ministerie van Onderwijs, bij de herstart van het onderwijsproces op 6 juli.  Leden van het presidium zijn het veld ingetrokken om de herstart van nabij mee te maken, zegt FOLS-president Marcellino Nerkust. 

Schoolleiders en leerkrachten hebben niets aan een toeval overgelaten om de maatregelen die getroffen moesten worden conform het Protocol herstart onderwijsproces examenkandidaten in orde te hebben; daargelaten enkele verbeterpunten op sommige scholen. Kortom, de veiligheid en bescherming van zowel leerlingen als leerkrachten bleek gegarandeerd te zijn. Wel moesten op sommige grote scholen nog enkele zaken in place worden gebracht zoals de markeringen. Het presidium van de FOLS is ervan overtuigd dat kleine onvolkomenheden in de loop van de week in orde worden gemaakt.
 
De leerlingen waren zeer enthousiast om weer aan de slag te kunnen en hun juffrouw en klasgenoten na drie en een half maand weer te ontmoeten. Over het algemeen schenen de leerlingen weinig tot geen last te hebben ondervonden van het ophouden van de mond- en neusbedekking. Echter zijn er wel leerkrachten geweest die de mond- en neusbedekking vooral bij het praten als lastig ondervonden. Sommige kwamen in ademnood. 


Leerlingen van de St. Wilhelmusschool aan de Indira Gandhiweg worden toegesproken. 

Het is voor de FOLS relevant om te vermelden, dat zij steeds gekend is geworden bij alle meetings en brainstormsessies met de leiding van Onderwijs vanaf april 2020. Er zijn ook momenten geweest waarbij zelf vanuit de FOLS- leiding het initiatief is genomen contact te maken met het ministerie om voorstellen aan te dragen. In het belang van het onderwijs zag de organisatie dat als een two way street.

De FOLS heeft tijdens alle vier brainstormsessies samen met onder andere vertegenwoordigers van het Fibos, het Mulodirecteurenberaad alsook staffunctionarissen bij het Minowc, een bijdrage geleverd om alles eraan te doen dat het schooljaar niet verloren zou gaan voor de schooljeugd en hoe de toets- en examenklassen op een verantwoorde wijze te kunnen afronden. Door toch een examen/toets af te leggen hebben de leerlingen en studenten zich ingedekt. Ze kunnen alsnog een getuigschrift/diploma halen om zonder al te veel problemen toegelaten te worden tot het vervolgonderwijs hetzij nationaal alsook internationaal of tot het toetreden tot de arbeidsmarkt wat VOS-studenten betreft, merkt Nerkust op. 

Elke vervolgopleiding -hetzij nationaal alsook internationaal- is geïnteresseerd in de wijze waarop een student een studiejaar met succes heeft afgerond. Ook als de student geen vervolgopleiding meer wenst te volgen maar de arbeidsmarkt wil opgaan, is de werkgever geïnteresseerd in hoe de student de opleiding heeft afgerond; kan een brevet worden aangetoond?
 
"Gelukkig zijn we met zijn allen erin geslaagd dat er een herstart is gemaakt met het onderwijsproces. Dat kan een grote boost geven aan het vertrouwen van leerlingen/studenten om het schooljaar te redden. Het ligt nu ook aan onze leerlingen en de studenten om deze kans te benutten. De ouders en de leerkrachten roepen wij ook op om hun pupil of leerling bij deze laatste hobbel flink te stimuleren en te gaan voor het succes.  Ze kunnen het nog halen!", stelt  de FOLS-president. 

Tuesday 04 August
Monday 03 August