Brunswijk wordt Assembleevoorzitter; daarna vicepresident
28 Jun 2020, 00:00
foto
ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, hinkt op twee gedachten. Hij zal zich maandag eerst verkiesbaar stellen voor het voorzitterschap van De Nationale Assemblee. Starnieuws verneemt dat hij nu het liefst vicepresident wil worden. Hij begint het zekere alvast te nemen. 

Brunswijk heeft nog de mogelijkheid om bij de verkiezing van de president en vicepresident in juli, zich kandidaat te stellen voor vicepresidentschap. Beide kandidaten moeten voorgedragen worden door zeven Assembleeleden. Indien Brunswijk gekozen wordt tot vicepresident, zal hij de voorzittershamer van het college overdragen. 

De persoon die in aanmerking komt binnen de ABOP voor voorzitterschap na Brunswijk, is Marinus Bee. In het congres van de ABOP is het besluit over voorzitterschap overgelaten aan de gekozen Assembleeleden van de partij. Zij moesten uit hun midden een voorzitter aanwijzen. 

In de VHP wordt er gemord over hoeveel posities en ministeries die de ABOP heeft gekregen. Omdat Brunswijk te kennen had gegeven dat hij de voorzittershamer wilde hanteren, is hem deze positie toebedeeld. VHP'ers vinden dat ze ook het voorzitterschap van De Nationale Assemblee moeten krijgen, nu Brunswijk toch meer belangstelling voor het vicepresidentschap heeft. 

De NPS heeft het nieuwe ministerie van Olie en Gas moeten inleveren omdat ABOP hierop terug is gekomen. Deze partij vindt dat er tijdens de hearings geen draagvlak is voor een apart ministerie. Olie en gas komen dan terug naar Natuurlijke Hulpbronnen. Hier in de plaats is aan de NPS een nieuw ministerie aangeboden, Ruimtelijke Ordening & Milieu. Daarnaast blijft het ministerie van Grond- en Bosbeheer bestaan, waar de ABOP de scepter over zal zwaaien. De NPS-structuren zullen zondag over dit vraagstuk een beslissing nemen. 
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July